Diksmuide zal zijn straatnaamborden vervangen.  De huidige borden zijn versleten en in sommige gevallen nog amper leesbaar.  Daarom besliste nog het vorig stadsbestuur niet alleen de slechte borden maar meteen ook alle 1.250 straatnaamborden in Diksmuide te vervangen.  Dit worden witte fluorescerende borden met een zwart opschrift.  Dat opschrift bevat niet alleen de naam van de straat, maar geeft ook duiding indien de straat de naam van een gekend persoon kreeg, dan wel de straat geschiedenis met zich meedraagt.  Ook het nieuwe stadslogo krijgt er een plaatsje.  Daarnaast wordt bij sommige straatnaamborden ook nog de richting van de huisnummers vermeld.  Dat moet hulpverleners, voor wie iedere minuut kan tellen, helpen om de straat meteen in de juiste richting in te rijden.  Overigens zal ook de fluorescerende achtergrond een grote hulp betekenen voor hen wanneer het donker is.  Indien zou blijken dat het paaltje waaraan het bord werd bevestigd versleten is, dan wordt ook dat vervangen door een nieuw exemplaar.  De kostprijs van de vervanging bedraagt 30.000 euro en hierin is de personeelskost voor de vervanging zelf niet begrepen.  Dat wordt uitgevoerd door medewerkers van de stadsdiensten De hele operatie moet tegen eind dit jaar klaar zijn.

En ook dit bordje mag aangepakt worden.  In de Laure Fredericklaan geldt nog altijd éénrichtingsverkeer.  Het verkeer, komende uit de Fredericklaan, mag niet richting Lange Veldstraat rijden.  Maar ook al mag het verkeer niet in deze richting rijden, toch wordt net dat “verboden” verkeer er met een verkeersbord (foto) attent op gemaakt dat er zich aan het huidig zwembad De Kupe een kus en weg- zone bevindt.  Maar dat zou dus geen enkele automobilist kunnen zien, tenzij hij of zij het éénrichtingsverkeer negeert.  Wie de verkeersregels wel correct toepast en bijgevolg de Laure Fredericklaan inrijdt via de Lange Veldstraat richting Grauwe Broedersstraat, zal dan weer, om het bordje van de kus en weg-zone te vinden, achter zich moeten kijken.  Ook al niet helemaal verkeersveilig als je het ons vraagt … (DLD)