Tijdens de volgende eindejaarsperiode voorziet het Diksmuids stadsbestuur niet alleen kerstverlichting in het centrum maar ook in de dorpen.  Sinds vorig jaar wordt de kerstverlichting overigens ook niet langer meer aangekocht maar wel gehuurd.  Met deze nieuwe huuraanpak zorgt men meteen ook voor een gelijke behandeling tussen het centrum en de dorpen. Daarnaast zal, gezien de huurperiode maar over drie jaar loopt, de kerstverlichting regelmatig vernieuwd worden zodat er kan ingespeeld worden op de modetrends in de kerstverlichting.  Maar eind 2019 kon enkel de accent-kerstverlichting geplaatst worden, de voorziene paalornamenten werden nog niet aangebracht omdat er nog geen stopcontacten voorzien waren aan de lichtpalen.  Diksmuide heeft nu 42.750 euro vrij gemaakt om 171 stopcontacten te plaatsen in zowel het centrum als de dorpen.  Zo krijgt Diksmuide tijdens de komende decembermaand een volwaardige kerstverlichting over zijn hele grondgebied, of toch bijna …

Deze paalornamenten zal men volgens schepen van dorpen Marc Deprez niet alleen vinden langs de hoofdstraten van de dorpen en het centrum maar ook ter hoogte van de verschillende ontmoetingscentra in de dorpen.  Verder komt er nog een bijkomend stopcontact van 2.700 euro op de wijk Esen-Kruis.
Maar in Esen zijn, net als in Pervijze, nog maar slechts een beperkt aantal stopcontacten voor de kerstverlichting voorzien.  In de Esenweg en de Roeselarestraat wordt de elektriciteit immers volgend jaar ondergronds gebracht bij het vernieuwen van de voetpaden.  Van deze gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om ook de stopcontacten voor de kerstverlichting te plaatsen.  In afwachting daarvan zijn wel al een zestal paalornamenten voorzien op het Esenplein.  In Pervijze zijn de lichtpunten dan weer in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer die het nodige zal doen opdat ook in deze deelgemeente de kerstverlichting kan geplaatst worden.  (DLD)