De imkers bevinden zich in woelig water. En Diksmuide maakt daarop geen uitzondering, ook al kent ze een bloeiende imkersvereniging. Maar ook leden van de IJzervallei hebben af te rekenen met vijand nummer 1 : de Aziatische hoornaar. Bij de imkersvereniging is te horen dat nagenoeg alle bijenvolken in de streek belaagd worden door deze exoot. Met de melding van vorige week dat het stadsbestuur dan toch de kosten voor de verdelging van deze nesten voor haar rekening wil nemen, hoopt ze dat door meer aangiften van nesten de opmars toch minstens kan vertraagd worden. Intussen wil ze, niettegenstaande veel imkers de wanhoop nabij zijn, via een cursus vooral jonge gedreven natuurliefhebbers nog warm te maken voor het imkeren.

Zonder een degelijke opleiding en praktische kennis is het plezier er vlug af, zo weet woordvoerder Luc Aneca van de imkersvereniging IJzervallei. Men wordt immers langs kanten gestoken zodat de zin om met bijtjes verder te doen vlug wordt opgegeven. Maar via een cursus wil de IJzervallei een goede basis geven voor startende imkers. En ja, hoe kan het ook anders, ook de Aziatische hoornaar komt aan bod.

Een overzicht van de lesdagen :
Zondag 8 oktober : Kennismaking met de bijenteelt
Zondag 22 oktober : Imkersmateriaal, soorten kasten, ramen, rookgerief, waswafels insmelten
Zondag 12 november : Vijanden en problemen in de imkerij

Zondag 26 november : Welke planten maken de bijen blij, bijenstand, wetgeving
Zondag 25 februari : Imkeren, het jaar door, nieuwe volken aanmaken
Zondag 17 maart : Voorjaarsonderzoek
Zondag 24 maart : Honing & diverse bijenproducten
Zondag 19 mei : Honing oogsten

Alle lesdagen gaan door in het bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56 te Woumen. De aanvang is telkens op 9 uur en het einde is voorzien om 12 uur.

Meer info : www.imkersbonddiksmuide.be (DLD)