Gegroeid uit de idee om na de laatste editie van de Big Jump in 2014 aan de Knockebrug deze traditie voort te zetten, gaat op zondag 30 juni, na negen stille edities, voor de 10de keer de Iseraswim door. Wel werd in 2015 door de initiatiefnemers besloten meer te zwemmen, en dus minder te jumpen. Ondertussen is de interessegroep al uitgegroeid tot 45 ‘geloofsgenoten’ waarvan er jaarlijks, in een verschillende bezetting, een 15-tal deelnemen aan dit kleinschalig zwemfestijn. Afspraak is steeds de laatste zondag van juni aan de Knockebrug te Nieuwkapelle. Daar wordt vanaf 14.45 uur 1,3 kilometer in het IJzerwater gezwommen.

Destijds waren de Big Jumps niet meer dan een geanimeerde oversteek van de IJzer waar niettemin soms meer dan 200 aanwezigen op afkwamen. Meteen was het één van de grootste van Vlaanderen. Zo werden acht edities op dit driegemeentenpunt georganiseerd door een samenwerking met ondermeer de gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge, Natuurpunt De Bron en de Bond Beter Leefmilieu. Opzet: mensen terug in contact te brengen en voeling te laten krijgen met onze rivieren en waterlopen. Het was ook springen en zwemmen voor meer propere rivieren, kanalen en meren. De Europese Kaderrichtlijn Water stuurde elke lidstaat aan om tegen 2015 overal weer proper oppervlaktewater te hebben. En in dat opzicht wilden ook burgers het belang van deze richtlijn kracht bijzetten via de verschillende Big Jumps in Vlaamse wateren.
Ondertussen is men 10 jaar verder maar volgens Wim Packet is er nog steeds van een echt goede toestand van de Vlaamse waterlopen geen sprake. Op vandaag is er slechts één waterloop in Vlaanderen die aan alle ecologische kwaliteitsnormen voldoet. Er is dus nog steeds werk aan het water want de rest golft ver achter. Jammer voor hem, want ondertussen golft door Vlaanderen ook de vraag naar meer buitenzwemplekken…
In een bevaarbare waterloop als de IJzer is zwemmen wettelijk niet toegestaan. Anderzijds moet officieel buitenzwemwater aan strenge kwaliteitsnormen voldoen. Het zwemschoentje knelt dus ergens wel.

Maar dat heeft de Iseraswimmers, een losse vriendengroep zonder politieke binding, de voorbije 9 jaar niet tegenhouden. En bij deze 10de editie geven ze zich nu spreekwoordelijk bloot met het signaal richting beleid om meer en vlugger werk te maken van ‘zwembare rivieren’. Een zwembare rivier is immers de fase vóór een ecologisch gezonde rivier die als ‘drinkbaar’ wordt beschouwd. Volgens Wim Packet is er nog teveel laksheid inzake waterzuivering en dus kwaliteit waardoor ook publieke zwemplaatsen in de open ruimte ook geen ingang vinden. Positief is wel een aangroeiend maatschappelijk debat. Zo was er onlangs in de Diksmuidse gemeenteraad het voorstel om meer werk te maken van zwemplaatsen in oppervlaktewateren. En in het buitenland zijn er ook initiatieven. Zo probeerde men in gemeenten een zwembare Maas te hebben nog vóór de zwembare Seine van de Olympische Spelen in Parijs… Een uitdaging die intussen geslaagd is.
Ook in de Westhoek geven ze dus de hoop niet op en gaan ze zondag opnieuw genieten van het zwemmen in de IJzer. Eerst wandelt men 1,3 kilometer stroomopwaarts langs de IJzer om vervolgens het water in te duiken, richting Knockebrug. De deelnemers worden wel gevolgd door een bootje dat ondermeer de kledij bij zich heeft. Toch zwemt eenieder op eigen verantwoordelijkheid. Maar voor Wim Packet is en blijft het een bijzondere ervaring om eens door de levensader van de Westhoek ‘gedreven en gedragen’ te worden…
Voor wie interesse heeft of info wil : wim.packet@gmail.com (DLD)