De Diksmuidse deelgemeente Lampernisse kwam in juni 2020 in opstand tegen het vele zware loonwerkersverkeer dat aan veel te hoge onaangepaste snelheid door hun dorp raasde. Toen heette het dat dit al jaren een pijnpunt en aandachtspunt was voor het plaatselijk bewonersplatform.  Maar twee jaar later lijkt dit probleem nog steeds niet aangepakt.  Er werden in Lampernisse in juli van 2020, kort na het protest, wel tellingen gedaan in Lampernisse en vervolgens in november en december in Oostkerke.  Maar in 2021 gebeurde er verder niets.  Op vandaag, bijna twee jaar na het protest, stelt men nieuwe tellingen in het vooruitzicht, deze maal in het voorjaar, al zijn er nog geen exacte data.  Maar in Lampernisse kijkt men al ongeduldig uit naar de concrete maatregelen die Diksmuide zal nemen op basis van al dit cijfermateriaal.  Want naast de bestaande bloembakken en verkeersremmers werd er door Diksmuide nog geen enkele actie ondernomen om het probleem van het zwaar en snel loonwerkersverkeer in Lampernisse aan te pakken.

Meten is weten.   Maar tellingen doen in het najaar en de winter is als strooizout bestellen op basis van weersvoorspellingen voor de zomer, zo analyseerde Patriek Decan van het BP Lampernisse de tot dusver gevoerde werkwijze.  Daarom wil Diksmuides mobiliteitsdienst nog extra tellingen doen in Lampernisse.   Cijfers van het traditioneel drukke voorjaar zijn er immers nog steeds niet, niettegenstaande de protestactie reeds dateert van juni 2020.  Het is niet duidelijk waarom dit niet eerder kon in het voorjaar van 2021 want door dit vertragingsmaneuver kon nog niets ondernomen worden om het verkeer effectief te vertragen.  Met bijkomende tellingen tijdens dit voorjaar, wil men nu toch een volledig overzicht krijgen van het zwaar verkeer tijdens de verschillende seizoenen.    Hiermee krijgt men een realistisch beeld waarmee het stadsbestuur aan de slag kan.  Dan pas kan gekeken worden welke aanpassingen kunnen gebeuren in zowel Lampernisse als Oostkerke omdat beide dorpen planologisch aan elkaar vast hangen.  Eerder werden reeds suggesties gedaan door de dienst mobiliteit rond tonnagebeperking en het invoeren van een zone 30.  In Lampernisse kijkt men alvast uit welke ingrepen Diksmuide effectief zal voorzien om het zwaar en snel onaangepast loonwerkverkeer uit hun dorpskom te houden.  (DLD)