Kerken zijn oost-west georiënteerd en hebben enorme dakvlakken die daarenboven hoog boven de omliggende bebouwing uit toornen. Ideaal voor zonnepanelen maar toch liggen deze er nooit op. Vandaar dat op de komende gemeenteraad raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) aan het stadsbestuur vraagt om hierover in overleg te gaan met de Centrale Kerkraad. Vooral nu zouden ze de oplossing kunnen bieden voor de hogere energiekost waarmee ook de kerken hebben af te rekenen, het niet verbruikte gedeelte aan elektriciteit zou immers kunnen doorverkocht worden. De opbrengst zou dan op zijn beurt de hogere verwarmingskost kunnen compenseren zodat de stadsbijdrage niet verhoogd maar integendeel kan verlagen. En er staan maandagavond nog meer punten rond kerkgebouwen op de agenda van de Diksmuidse gemeenteraad.

Voor raadslid Kurt Vanlerberghe biedt het nieuw systeem van energiedelen, waarbij men het overschot aan opgewekte energie kan verkopen, enorme mogelijkheden voor de 13 Diksmuidse kerken. Niet alleen kan deze energie aan een goedkoper tarief dan bij energieleveranciers verkocht worden aan Diksmuidelingen die niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te plaatsen, ook voor de kerken is het lucratiever om dit te verkopen aan burgers dan aan het lager tarief dat men krijgt bij het injecteren op het net. Niet alleen dus een financieel goede zaak voor zowel de Diksmuideling als de kerken maar ook voor het stadsbestuur. Diksmuide zou immers hierdoor minder moeten bijpassen om de afrekening van de kerken sluitend te maken. Voor raadslid Vanlerberghe heeft de stad er dan ook alle belang bij dat de kerkdaken optimaal benut worden.
En ook voor de financiering van dit zonnepanelenproject ziet hij geen beletsel. De Diksmuidse kerkbesturen, die nog steeds over heel wat hectaren landbouwgrond beschikken, kunnen deze verkopen om over voldoende middelen te beschikken voor deze voor hem lucratieve investering. Maar een financiering kan natuurlijk ook. Uiteraard moet er hierover overleg gepleegd worden met het centraal kerkbestuur. Maar indien de kerkbesturen hiervoor geen interesse zouden tonen, dan nog hoeft dit volgens het raadslid geen beletsel te zijn om toch verder te gaan met het project. De Diksmuidse kerkdaken kunnen ook in erfpacht of opstal genomen worden door de stad die dan zelf actie kan ondernemen. Het is uiteraard uitkijken of het Diksmuids stadsbestuur, dat reeds de kaart van de hernieuwbare energie wil trekken met zonnepanelen op de Nieuwkapelse put en bijkomende windmolens op dezelfde site, ook wil meegaan in dit voorstel, dan wel er bezwaren zijn om dit realiseren. Antwoord maandagavond tijdens de gemeenteraad waarop nog andere punten rond de Diksmuidse kerken staan.

Zo wordt maandagavond ook de goedkeuring gevraagd voor de budgetten van de Diksmuidse kerkfabrieken voor het jaar 2023. Opvallend is daarbij wel dat er hieruit nog niet blijkt dat Diksmuide meer zal moeten bijpassen om de hogere energiekost te compenseren. Vanuit het bisdom Brugge werd alvast gevraagd om desnoods de verwarming wat lager te zetten en de parochianen te vragen een extra pull aan te trekken. Men wil niet dat het verplicht bijpassen van de gemeenten om de kerkelijke rekeningen in evenwicht te houden, een blanco cheque wordt.
En nog een kerkgebouw staat op de agenda : de voormalige kerk van Lampernisse. Daarvoor vraagt men de goedkeuring van het lastenboek om van deze toren een uitkijkpunt te maken. De kost daarvan wordt op bijna 125.000 euro geraamd waarvan er wel 75% wordt gesubsidieerd. Of ook het dak van dit kerkgebouw in aanmerking kan komen voor het zonnepanelenproject zal wellicht ook maandag blijken.
Andere punten op de agenda : een subsidieovereenkomst voor de heraanleg van de parking aan de IJzertoren, een strategisch plan met tijdslijn met actieplan voor het commercieel Diksmuide, de herinrichting van het administratief centrum aan de Heernisse, de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke website, een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan tijdens het eerste semester van 2022 en het voorstel voor het toeristisch project Liksmes met tentoonstelling en routes. Dat zal deel uitmaken van het totaalprogramma ‘Het landschap getuig’ 2023-2024.

Onder voorbehoud dat de technische problemen bij de stedelijke website opgelost raken, kan de volledige dagorde daar geraadpleegd worden. Daarvoor klik hier. De zitting gaat door om 20 uur in de gotische zaal van het stadhuis. (DLD)