Op de voorbije gemeenteraad vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) zich af wat er deze zomer te beleven zal zijn in Diksmuide.  De grote zomerevenementen zijn afgeschaft zodat volgens het raadslid Diksmuide nu over een flink budget beschikt om Diksmuide een geslaagde zomer te bezorgen.  Een budget dat overigens nog door de provincie wordt aangedikt met 1 euro aan subsdies per inwoner.  Burgemeester Lies Laridon (CD&V) liet evenwel nog niet in haar kaarten kijken, zij wil pas tegen 5 juni een concreet plan voorstellen.  Toch gaf ze al de grote lijnen en enkele ideeën.

Reeds eerder lanceerde raadslid Vanlerberghe de slogan “Kom uit je kot” waarmee hij de Diksmuidelingen opnieuw naar buiten wil.  En hiervoor wou hij, lang voor Kortrijk dit lanceerde, ook op de Grote Markt plaats bieden voor extra grote horeca-terrassen.  Maar daarnaast wil hij dat Diksmuide ook zijn andere toeristische troeven volop uitspeelt.  Diksmuide heeft immers mooie fiets- en wandelmogelijkheden, onderbenutte waterrecreatie, prachtige natuur- en recreatiegebieden en een charmant stadscentrum en de oorlogsrelicten.  Suggesties voor de invulling waren voor hem kayakroutes en georganiseerde kayaktochten, dagvullende uitstappen met gidsen, re-enacters die actief zijn langs de wandelpaden, een dagelijkse film op groot scherm en beachvolley op de Grote Markt, rondvaarten, … Maar uiteraard kan dit enkel georganiseerd worden met respect voor de voorzorgsmaatregelen, de verplichte voorafgaande inschrijvingen en zonder concurrentie voor private organisaties.

Of Diksmuide enkele van deze suggesties zal meenemen in haar zomerplan, zal pas op 5 juni blijken.  Voor Diksmuids burgemeester Lies Laridon zal Diksmuide alvast maximaal inspelen op wat de provincie aanbiedt.  Maar de verschillende initiatieven in de diverse gemeenten zullen wel op elkaar moeten afgestemd worden.  Lies Laridon gaf alvast enkele ideetjes : veerbootjes op de IJzer om wandelroutes als het Galileipad en het Stiltepad te verbinden, wandel-, fiets- en vaarroutes in “Diksmuide-box” met bestaande en nieuwe routes in een nieuwe lay-out, advertenties en promo-borden om spreiding vanuit de kust bekomen en spaaracties met winkels met toeristische prijzen.  Verder heeft Diksmuide zich al bij de provincie gemeld voor het picknickplan.
Naast de subsidie van één euro per inwoner, komen er ook provinciale subsidies om het toeristisch onthaal te verbeteren, voor belevingsconcepten bij musea en attracties, voor de realisatie van recreatieve hotspots en voor belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector.  Daarnaast wordt er ook nog 500.000 euro vrijgemaakt voor een verhoogde beleving in de provinciale domeinen.  Hierdoor zal ook IJzerboomgaard een graantje kunnen meepikken van dit extra half miljoen.  Maar hoe alles concreet zal ingevuld worden in Diksmuide, daarvoor is het dus wachten tot 5 juni. (DLD)