Begin december vorig jaar besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog dat de 32 Woumense populieren in de Woumense Zuidbroekstraat niet mochten gekapt worden.  Dit vonnis was het gevolg van het beroep dat de Diksmuidse boomverzorger Günther Claes (midden foto archief) had ingediend tegen de beslissing van zowel het Diksmuids stadsbestuur als de West-Vlaamse deputatie die hiervoor wel groen licht hadden gegeven.  Met zijn actie wilde hij een voorbeeld stellen, het natuurdecreet is er voor hem immers om de bomen te beschermen.  Er mag voor de Diksmuidse Robin Hood van de bomen dan ook niet te pas en te onpas beslist worden om bomen te kappen.  Anders dreigen voor hem de Diksmuidse en bij uitbreiding de Vlaamse bomen vogelvrij verklaard te worden.  Maar de bestendige deputatie geeft nu een nieuwe kapvergunning om deze populieren te vellen.  Een nieuw argument voor de West-Vlaamse deputatie is dat deze bomen onderdak geven aan … roofvogels.

Voor het vellen van de bomen gaven zowel de Diksmuidse milieuraad als de provinciale ambtenaar een negatief advies.  Maar niet alleen het Diksmuids schepencollege, maar dus ook de West-Vlaamse depuatie, en deze laatste tot twee maal toe, leggen deze adviezen naast zich neer.  Hiermee geven ze hernieuwd groen licht aan de aanvraag van Sport Vlaanderen om 32 populieren bij hun sportcentrum De Rhille in Woumen te vellen, zo moet Diksmuideling Günther Claes vaststellen.  In het vonnis, dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in december velde, was nog sprake dat deze bomen zich bevonden in een Ven-gebied, Dit Vlaams Ecologisch Netwerk-gebied wordt omschreven als een Vlaams waardevol natuurgebied waar natuurbehoud en ontwikkeling op de eerste plaats komen.  Maar volgens Günther Claes weerlegt de West-Vlaamse deputatie nu dat deze bomenrij zich in een Ven-gebied bevindt zodat deze bomenrij wel kan gekapt worden.  En opmerkelijk, in de argumentatie van de depuatie, die volgens Günther Claes bij het nemen van deze beslissing vertegenwoordigd werd door ondermeer de gedeputeerden Bart Naeyaert en Jürgen Vanlerberghe, is er nu plots ook sprake van roofvogels.  Deze zouden onderdak krijgen in deze bomenrij.  Het is Günther Claes alvast niet duidelijk of het kappen van deze bomen eventuele problemen met roofvogels kunnen oplossen.  In de onmiddellijke omgeving staan immers in het natuurgebied van De Blankaart nog veel meer bomen waar roofvogels onderdak kunnen vinden.   Moeten straks alle bomen verdwijnen waar zich roofvogels bevinden?

Günther Claes begrijpt dan ook de provinciale beslissing niet.  Bomenrijen, die beeldbepalend zijn in het Diksmuids, en bij uitbreiding in het (West-)Vlaams landschap, moeten voor hem gekoesterd worden.  In een ware Robin Hood-stijl  wil hij zich dan ook blijven opwerpen als een verdediger van deze populieren.  Ook al is hij actief binnen Groen, deze actie wil hij persoonlijk ondernemen.  Zelf wil hij dan ook opnieuw beroep aantekenen tegen deze nieuwe provinciale kapvergunning die deze dubbele bomenrij aan de Woumense dreef bedreigt. (DLD)