De Woumense Vrije Basisschool krijgt nieuwe gebouwen.  De Diksmuidse vrije scholengemeenschap Het Vlakke Land, waar de Woumense school deel van uitmaakt, heeft na meer dan 20 jaar dan toch de knoop doorgehakt.  Achter de huidige locatie, in het verlengde van het vroegere kloostergebouw en het verzorgingstehuis voor bejaarden aan de Iepersteenweg, komt er een nieuw complex dat vanaf september 2022 onderdak moet geven aan de Woumense vrije basisschool.  Opvallend, bij de realisatie wil men de school nog meer deel laten uitmaken van de Woumense dorpsgemeenschap.

Woumen heeft op vandaag een basisschool waar meer dan 130 leerlingen terecht kunnen voor de kleuter- en lagere school.  Maar niettegenstaande deze school er ook kinderen van tot ver buiten de dorpsgrenzen lessen laat volgen, is de behuizing er stil blijven staan.  Decennialang werd nieuwbouw in het vooruitzicht gesteld.  Maar nu lijkt dit dan toch werkelijkheid te worden.  De plannen van architect Peter Seys kregen groen licht.  Nu is het nog enkel wachten op het fiat van de subsidiërende overheid.  Maar de eerste steen wordt wel verwacht na de winter.
In de nieuwbouw, die enerzijds de renovatie van een oud kloostergebouw omvat en de bouw van een nieuw complex, komen er op het gelijkvloers drie kleuterklassen die rechtstreeks via schuiframen uitgeven op de nieuwe, deels overdekte speelplaats.  Verder is op de gelijkvloerse verdieping ook plaats voor naschoolse opvang die overdag plaats biedt voor de refter met bijhorende keuken.  Op de eerste verdieping komen ook een zevental lokalen voor het lager onderwijs.  Opvallend, er is ook al een extra lokaal voorzien voor een verhoging van het aantal leerlingen in het kader van de realisatie van de nieuw woonwijk aan de Steenmolenbeekwegel waar bijna 100 extra woningen zijn voorzien.

Opvallend is wel dat deze school straks deel zal uitmaken van de Woumense dorpsgemeenschap.  Kinderen die naar school worden gebracht zullen een kiss and ride zone krijgen op de parking van het WZC Zilvervogel (voorheen Open Link).  Vandaar kunnen ze via een wandelpad naar de school wandelen zodat ze weg blijven van de drukke Iepersteenweg.  Bedoeling is dat dit pad ook een uitbreiding krijgt tot aan de Zuidbroekstraat. Zowel leerlingen, inwoners van het WZC als Woumenaars zullen er gebruik kunnen van maken.  Dit kan zorgen voor een verder ontsluiting van het Blankaartpad en de nieuwe school naadloos laten overvloeien in de open ruimte van het Woumens groene achterland.
Voor schooldirecteur Karel Famaey zal het nieuw gebouw niet alleen zorgen voor een lange termijnsverzekering voor de Woumense school, het zal ook een meerwaarde geven aan de Woumense dorpsgemeenschap.  Nu reeds kan er gebruik gemaakt worden van de speelzone achter de school en straks wordt de nieuwe school ook de schakel tussen Woumen, de Woumenaars van de toekomst in de school en het nabij gelegen woonzorgcentrum Zilvervogel.
En de nieuwe school zal ook een nieuwe naam krijgen al is het daarop nog even wachten.  Maar wellicht kan dit niet los gezien worden van het nieuw logo dat de school reeds kreeg waar de vriesganzen centraal staan.  Vriesganzen, die vaak Woumen overvliegen richting Blankaart, vriensganzen die ook gekend zijn voor hun sociale ingesteldheid die zich ondermeer vertaalt in het wachten op soortgenoten die hun vlucht moeten staken.  Dat deze sociale vriesganzen nu reeds symbolisch staan voor de ingesteldheid van de schoolgemeenschap van de Woumense school, is voor directeur Karel Famaey een belangrijke meerwaarde om mee te geven aan de Woumenaars van morgen die er op vandaag school lopen. (DLD)

Foto : (c) architect Peter Seys