Bij woonmaatschappij IJzer & Zee, die zich tot dusver hoofdzakelijk toelegde op de bouw van de sociale koopwoningen, verdwijnen twee Diksmuidse namen die de voorbije decennia zowat het gezicht waren van de sociale huisvesting in Diksmuide.  Allereerst nam Daniël Maes, die intussen ondervoorzitter was van de fusiemaatschappij IJzer & Zee, na 45 jaar afscheid.  Ook Patrick Vercruysse, die bij het einde van zijn loopbaan directeur was bij IJzer & Zee, mag na een loopbaan van bijna 40 jaar binnen de sociale huisvesting, gaan genieten van een welverdiend pensioen.

Daniël Maes, die beroepshalve secretaris was in het Vrij Technisch Instituut dat toen nog gehuisvest was aan het Schoolplein, werd in 1974 gevraagd om in opvolging van wijlen Omer Vanoverberghe ook het secretariaatswerk van de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom in de arrdondissementen Veurne en Diksmuide op zich te nemen.  In Diksmuide hadden zij toen al sociale woningen gebouwd aan ondermeer het Fernard Verstraeteplein en in de Sint-Sebastiaanswijk.  Intussen stond ook de nieuwe “kruiden”-wijk aan de oostzijde van de Woumenweg op stapel.  Zijn werk bestond toen uit het inschrijven van kandidaat-kopers op de wachtlijsten, de toewijzing van de woningen en het opmaken van de aankoop- en leningsdossiers.  Toen trad de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom nog in het hele land op als bouwheer voor de sociale koopwoningen.  Dat zou wijzigen in 1985 toen de aparte sociale huisvestingsmaatschappijen van de koopsector zelf als bouwheer mochten optreden.
Intussen had Patrick Vercruysse, die zijn kantoor kreeg in de Van Pouckestraat, als voltijds secretaris in 1980 de fakkel overgenomen van Daniël Maes die zelf lid werd van de Raad van Bestuur, toen nog onder het voorzitterschap van Daniël Belaen.  Toen deze laatste in 1985 afscheid nam van de Gewestelijke Landmaatschappij Veurne-Diksmuide werd Daniël Maes de nieuwe voorzitter.  Hij zou dit blijven tot in 2007.  Toen kwam er de fusie van de Gewestelijke Landmaatschappij Diksmuide-Veurne met de Veurnse Bouwmaatschappij en de Nieuwpoortse Volkswoning.  Daniël Maes zou ondervoorzitter worden van de nieuwe woonmaatschappij IJzer en Zee.  In juni van dit jaar nam de inmiddels 80-jarige Daniël Maes nu afscheid van de sector van de sociale huisvesting die hem decennia lang nauw aan het hart lag.
Ook Patrick Vercruysse, met wie hij jarenlang een tandem vormde voor de sociale koopwoningen in de regio, heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij begeleidde tijdens zijn carrière ondermeer de ontwikkeling van de Graanwijk waar er ook een nieuw kantoor kwam. Daarnaast waren er ook heel wat kleinschaliger projecten. Bij de fusiemaatschappij IJzer & Zee was hij intussen directeur. Hiermee verdwijnen meteen twee Diksmuidelingen die een gezicht gaven aan woonmaatschappij IJzer & Zee in Diksmuide.  Uiteraard verdwijnt hiermee de woonmaatschappij zelf niet uit Diksmuide.  Zij heeft nu haar nieuw ankerpunt aan de Vismarkt waar ze onderdak heeft gevonden in de tot kantoor omgebouwde kapel van de Zwart Zusters. (DLD)

Foto : archieffoto 2012 van het directiecomité van IJzer en Zee met zittend links Daniël Maes en staand rechts Patrick Vercruysse