Vanaf 1 april 2022 schakelt Diksmuide voor de huisvuilophaling deels over op het gebruik van containers.  Toch zal er nog steeds mogelijkheid zijn om kleine huisvuilzakken te gebruiken.  Daarnaast schakelt men ook over op een tweewekelijkse ophaling.  En tegen vooral die laatste maatregel was er protest tijdens de Diksmuidse gemeenteraad.  Vanuit de oppositie was er de vraag om minstens van juni tot september te voorzien in een wekelijkse ophaling waardoor tijdens de warmere zomermaanden de stank kan vermeden worden die vooral in appartementen voor problemen kan zorgen.  Het stadsbestuur bleef echter doof voor dit argument en handhaafde de tweewekelijkse ophaling.  In de hopelijk warme zomer van 2022 zal Diksmuide het weten : stinkt het, of stinkt het niet.

Met de herziening van de huisvuilophaling wil men voortaan de vervuiler laten betalen, zo verdedigde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) de wijziging.  Hij moedigt dan ook de Diksmuidelingen aan om straks containers te gebruiken waarbij enkel per opgehaald gewicht wordt betaald.  Maar ook de 33 liter-restafvalzakken zijn volgens hem ook nog steeds een pak goedkoper dan vergelijkbare zakken in andere gemeenten.

Maar raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) had daar toch een andere mening over.  Hij omschreef de herziening van de huisvuilophaling als niet sociaal.  Niet alleen met containers wordt de huisvuilophaling 33 procent duurder, met zakken wordt dit zelfs 66%.  Daarnaast wordt er ook maar tweewekelijks meer huisvuil opgehaald, een halvering van de service voor een duurdere kostprijs.  Een stijging van de kosten voor de Diksmuideling, een halvering van de service en ook voor het stadsbestuur zelf zouden de kosten stijgen, voor Kurt Vanlerberghe was het dan ook onbegrijpelijk dat Diksmuide dan toch opteert voor een nieuw systeem.
Het argument dat dit ophalingssysteem reeds geruime tijd gebruikt wordt in andere gemeenten van de afvalintercommunale IVVO, waarmee schepen Deprez de omschakeling verdedigde, veegde raadslid Vanlerberghe ook van tafel.  Indien een ander in de put springt, is dat voor hem geen reden om er ook zelf in te springen.   Hij meende dan ook dat niet langer Diksmuide baas is over zijn afvalbeleid maar wel de intercommunale IVVO die Diksmuide blindelings volgt.
Raadslid Bert Laridon (N-VA) begreep tenslotte niet hoe men, met een tweewekelijkse ophaling het afval geurvrij in binnenruimtes van zeg maar appartementen kan houden tijdens de zomermaanden wanneer bijvoorbeeld het mosselenverbruik piekt.
Alleen de 13 leden van de CD&V – Idee-Diksmuide-meerderheid bleven achter de tweewekelijkse ophaling staan, ook tijdens de zomer.  Toeval of niet, maar geen enkel lid van de meerderheid woont in een appartement.

De nieuwe regeling met containers start op 1 april maar er is nog een overgangsmaatregel tot 1 juli voor het gebruik van de huidige zakken.  Na 1 juli kunnen de resterende restafvalzakken terug bezorgd worden aan de huidige kostprijs.  Op 1 april schakelt men wel definitief over van de wekelijkse naar de tweewekelijkse ophaling.  (DLD)