Vandaag maakt Vlaams minister Zuhal Demir bekend dat de Westhoek geen Landschapspark wordt.  Bij de kandidatuurstelling was er in september reeds een grote verdeeldheid vast te stellen tussen de Westhoekgemeenten waarbij er zich zelfs drie gemeenten terugtrokken.  Diksmuide ondertekende wel de kandidatuurstelling maar koppelde hieraan niet alleen voorwaarden, ook liet ze slechts de helft van haar grondgebied meetellen.  (afbeelding) Alleen de westelijke poldervlakte van de IJzer werd in de kandidatuur meegenomen.  Dat de Westhoek in het algemeen en Diksmuide in het bijzonder als grootste landbouwgemeente dergelijke voorwaarden stelde, liet bij de kandidatuurstelling al vraagtekens plaatsen bij de haalbaarheid om van de Westhoek één van de drie Landschapsparken in Vlaanderen te maken.  De jury vond alvast dat het ontbreken van de landbouw als cruciale partner in het project ervoor zorgt dat er te weinig potentieel is om de Westhoek te laten uitgroeien tot een volwaardig landschapspark.   Hierdoor kan de Westhoek ook geen aanspraak meer maken op 12 miljoen euro die aan de erkenning is gekoppeld.

De jury die moest oordelen over de kandidatuurstelling, stelde alvast dat er onvoldoende draagvlak is voor een Landschapspark in de Westhoek.  Daarbij wijst men op belangrijke partners die ontbreken als de landbouw die aan de vooravond van de kandidatuurstelling nog luid kwam protesteren tegen de beslissing van de Westhoekburgemeesters om zich kandidaat te stellen.  Dat er zich uiteindelijk 13 kandidaten meldden om Landschapspark te worden, speelde door de verdeeldheid, ook niet in de kaart van de Westhoek om één van de drie plaatsjes binnen te halen.  Toch onderstreept de jury dat sommige gebieden van de Westhoek een hoge landschapskwaliteit en internationale uitstraling hebben.  Maar er is te weinig verwevenheid tussen landbouw en natuur.  Daarnaast gaat het Westhoekdossier te weinig in op mogelijkheden en ambities met betrekking tot landbouwtransitie naar meer natuurinclusieve landbouw als antwoord op actueel belangrijke maatschappelijke vraagstukken.   De veelvuldige verwijzing van de jury naar de landbouwfactor onderstreept uiteindelijk de ongetwijfeld belangrijke rol die Diksmuide, als grootste landbouwgemeente, heeft gespeeld bij de besluitvorming van de jury om de kandidatuur van de Westhoek niet te weerhouden.

Welke gebieden dan wel in aanmerking kunnen komen als Landschapspark in Vlaanderen en meteen kunnen rekenen op de extra subsidies, zal later bekend gemaakt worden door Vlaams minister Zuhal Demir. (DLD)