De nieuwe Vandeweghe-verkaveling, die momenteel wordt ontsloten tussen de Woumenweg, de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat is een overstromingsgevoelig gebied.  Het bouwen moet er aangepast gebeuren.  Dat is ook de reden waarom er onder het sociaal appartementsgebouw dat in aanbouw is, geen parkeergarage is voorzien.  De verplichte parkeerplaatsen zijn allemaal bovengronds. En het vele water was tijdens de voorbije maanden ook al te merken. (foto 28 februari). Eén van de maatregelen om dit water weg te krijgen is een zogenaamde wadi of vijver die dit hemelwater moet opvangen.  Tenslotte werd er ook nog flink gedraineerd.  Draineringsbuizen met een doorsnede van 20 à 25 cm werden geplaatst op een diepte van 1,5 meter onder het maaiveld en op amper 1 meter van de perceelsgrens met de woningen van de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat.  En de werking van deze buizen is nu al te merken in de Tuinwijktuinen, ze drogen uit.  En gemeenteraadslid Eric De Keyser, zelf woonachtig in de Tuinwijk, vreest voor nog meer en grotere gevolgen voor de woningen zelf.

Volgens raadslid De Keyser (Vooruit) was het bij de opmaak van de verkaveling op het voormalig voetbalveld destijds de bedoeling dat het overtollig oppervlaktewater via de riolen naar de wadi, de vijver op de verkaveling zou afgevoerd worden.  Daar zou het in de grond kunnen dringen en indien de waterstand in de vijver te hoog kwam, dan kon het overtollig water afgevoerd worden via de riolen.  Maar ondanks het feit dat het terrein de voorbije maanden heel wat water te verwerken kreeg, bleef het water in de wadi-vijver opvallend laag staan.  Op de gemeenteraad vroeg het raadslid zich maandagavond dan ook af of het regenwater misschien rechtstreeks via de riolering wordt afgevoerd, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn.
En ook bij de aangelegde drainagebuizen heeft het raadslid als Tuinwijkbewoner zijn vragen.  Hij vreest allereerst voor een regelrechte uitdroging van de tuinen van de woningen in de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat.  Hij vraagt dan ook om deze drainagebuizen op sommige momenten te kunnen afsluiten om de verdroging van de tuinen en de ondergrond tegen te gaan.  Want dat laatste kan immers ook nog grotere gevolgen hebben.  Hij vreest dan ook dat door het verdwijnen van het grondwater de intussen meer dan 100 jaar oude woningen van de Tuinwijk hierdoor straks ook barsten gaan vertonen.

In een reactie stelde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) dat hij al herhaalde malen navraag heeft gedaan naar de werking van de waterput op de nieuwe Vandeweghe-verkavling.  Hij wil er een terugslagklep plaatsen zodat de wadi kan werken als opslag en als buffer.  En ook bij de diepte van de drainage, die werd gelegd bij de Tuinwijktuinen, heeft hij zijn bedenkingen.  Hij zal alvast navraag doen naar de beweegredenen van deze toegepaste techniek.

Raadslid Bert Laridon (N-VA) herinnerde er tenslotte nog eens aan dat hij, bij de opmaak van de verkaveling, er al had opgewezen dat er zich waterproblemen konden stellen.  Hij krijgt volgens hem het gelijk aan zijn kant : het hele ontwerp is achterhaald en Diksmuide had van bij de aanvang voor een andere ingevulde verkaveling moet kiezen.  Daarmee hadden volgens hem al veel problemen, die zich nu stellen, kunnen voorkomen worden. (DLD)