Ook in het Blankaartreservaat stond deze zomer het waterpeil historisch laag terwijl tijdens de wintermaanden het water er veel te hoog stond. Vandaar dat conservator Guido Vandenbroucke het winters overstromingswater langer in het reservaat wil houden. Anders dreigen, indien de zomerdroogte zich herhaalt, de broedvogels er te vertrekken. Van de voorbij zomerdroogte werd al gebruik gemaakt om in de vallei van de Steenbeek graafwerken uit te voeren om het regenwater langer op te houden. Daarbij werden aan beide kanten van de beek tussen de Iepersteenweg en de Blankaartvijver heel wat nieuwe zogenaamde plasdras-zones gecreëerd, plekken waar steltlopers en watervogels het hele jaar door in het ondiepe water naar voedsel kunnen zoeken. Maar de conservator wil nog meer water bufferen.

De voorbije jaren zijn er in het kader van de natuurinrichtingswerken in het Blankaartbekken al tal van dergelijke plasdras-zones gemaakt. Deze werken, die mogelijk werden door de financiële steun van multinational Pepsico hebben hun nut al bewezen en ook deze zomer deden ze dat.  De natuurinrichtingswerken hebben immers al verdwenen vogels terug kunnen aantrekken.  Zo zijn er deze zomer nog 315 koereigers komen slapen op de Blankaart.  Maar als de zomerdroogte zich jaarlijks zou herhalen, dan zou dit het vertrek van heel wat watermoeras- en weidevogels inluiden.  Vandaar dat er volgens de conservator moet ingegrepen worden en de plasdras-zones kunnen daarbij helpen.  Maar om alle plasdras-zones tijdens droge zomers voldoende nat te houden, zou ook het waterpeil in het voorjaar hoger moeten.  Momenteel onderzoekt men op welk peil men het water in het voorjaar moet houden.

Nu mag volgens het Raamakkoord het water op 1 februari op 2,70 meter gebracht worden. Dit gebeurt via een sluis waarlangs het winters overstromingswater via de IJzer naar de zee wordt geduwd. Maar dit peil van 2,70 meter blijkt nu te laag te zijn om droge zomers door te komen. Experts onderzoeken momenteel hoe hoog men het waterpeil in het Blankaartgebied zou moeten houden. Conservator Vandenbroucke noemt een toename van het voorjaarspeil met 10 cm à 20 cm aannemelijk. Hiermee zou men voldoende water kunnen ophouden om volgende zomerdroogtes te overbruggen.
En intussen kunnen ook de vrijwilligers van de Blankaart terugkomen uit hun zomerpauze. Op zaterdag 24 september wordt er om 13.30 uur verzameld aan het atelier op het domein. Dan wordt een ruige zone aangepakt op de rand van de Blankaartvijver zodat er weer een vlotte overgang is van vijver naar weiland. Ze hebben dan ook veel handen nodig want er is volgens Guido Vandenbroucke veel te doen en er is voor elk wat wils : zagen, knippen, bosmaaien, harken, hakselen… (DLD)