Er is heel wat verwarring rond de waterhuishouding op de nieuwe verkaveling Tuinwijk op de vroegere gronden Vanden Weghe.  Tijdens de Diksmuidse gemeenteraad werd gesteld door zowel oppositieraadslid Eric De Keyser als door schepen Marc Deprez dat er geen aansluiting was tussen het rioleringsnet en het waterbufferbekken.  Maar dit werd vervolgens ontkend door rioolbeheerder Fluvius.  Bleef dan de vraag waarom op de gemeenteraad te horen was hoeveel het zou kosten om deze aansluiting alsnog te realiseren.  Nu heeft het stadsbestuur uitgeplozen hoe de vork aan de steel zit en wat blijkt : de oorzaak van verwarring rond de waterhuishouding lag bij … kikkers.

Volgens het stadsbestuur is er wel degelijk volgens het oorspronkelijk rioleringsontwerp een verbinding gemaakt tussen het rioolstelsel en het bufferbekken (A) op de Tuinwijkverkaveling.  Maar deze zal enkel vollopen met water bij hevige regenval om dan geleidelijk terug leeg te lopen in de riolering.   Maar naar aanleiding van een zeer droge periode in 2020 met de uitdroging van de … kikkerpoel (B) tot gevolg, werd wel prijs gevraagd aan de aannemer om enkele straatkolken af te koppelen van de riolering en deze  rechtstreeks aan te sluiten op deze kikkerpoel. Deze poel staat niet rechtstreeks in verbinding met het rioleringssysteem, maar is ook geïntegreerd in de centrale groenzone. Het zijn deze aanpassingswerken die werden begroot op 12.500 euro.   Maar gezien de infrastructuurwerken uitgevoerd werden volgens de verkregen vergunning, is de bouwheer (VMSW) van mening dat deze aanpassingswerken niet ten laste van de bouwheer kunnen gelegd worden. Bovendien werd de bedenking gemaakt dat bij extreme droogte er ook geen regenwater naar de poel zal vloeien door het aansluiten van enkele straatkolken.  Deze aanpassingswerken werden vervolgens ook aan het schepencollege van Diksmuide voorgelegd die ze eveneens niet goedkeurde.
Ondertussen is er opnieuw een langdurige droge periode.  Maar nu staat er wel nog steeds water in de kikkerpoel. Vermoedelijk is de bodem van de poel hersteld en wordt het water nu langer vastgehouden. De waterstand in de poel wordt wel verder opgevolgd.  Indien er toch opnieuw verdroging van de poel zou optreden, dan zal er door Diksmuide en de WVI, de Westvlaamse Intercommunale actie ondernomen worden. Hierbij wordt momenteel gedacht aan het dieper uitgraven van de poel gezien het water in de poel gelijk staat met het grondwater.

Voor burgemeester Lies Laridon is deze groene zone met het waterbufferbekken en de poel belangrijk, deze centrale groene ontmoetingsplek in dit woonproject moet immers een bijkomende troef zijn om nieuwe gezinnen te kunnen aantrekken.   Daarenboven is deze nieuwe verkaveling met 180 woongelegenheden een gemengd project met sociale woningen en sociale en vrije bouwloten.   Woonmaatschappijen De Mandel en IJzer en Zee zijn momenteel aan het bouwen en ook bouwonderneming Covemaeker ontving reeds verschillende omgevingsvergunningen zodat ze op korte termijn kan starten met de bouwwerken.  Tenslotte start de WVI in het najaar met de verkoop van haar 105 bouwkavels.  De Diksmuidse burgemeester is er dan ook van overtuigd dat dit nieuw Tuinwijkproject, op 500 meter van het centrum, zal zorgen voor een nieuwe woonboost in Diksmuide. (DLD)