Sinds maandag geldt er een captatieverbod in het volledig IJzerbekken, uit de niet bevaarbare waterlopen mag geen water meer gepompt worden.  Uitzondering is het water dat bestemd is voor dieren.  Er is immers onvoldoende water in het IJzerbekken om zeg maar landbouw en natuur van water te voorzien, terwijl dit ook nog eens noodzakelijk is voor de aanmaak van het drinkwater.  Maar omdat in het kustpoldersysteem alles aan elkaar hangt, is het de vraag of het gefaseerd verbieden van captatie niet alleen werkbaar maar ook handhaafbaar is.  Dit kan immers enkel gebeuren door de politie na het uitvaardigen van een politiebesluit.  Intussen wordt in Diksmuide wel gewerkt aan grotere waterbuffers om tijdens de “natte” maanden voldoende buffer te kunnen aanleggen.  Dat water kan dan gebruikt worden tijdens de zogenaamde “droge” maanden die dit jaar wel uitzonderlijk vroeg begonnen zijn.  Diksmuide staat daarom volgens schepen van milieu Deprez open om hiervoor meer vergunningen af te leveren.  Zijn er de voorbije maanden al heel wat vergunningen afgeleverd, er zit nog een uitzonderlijke omgevingsvergunning voor een extra waterbuffer van 20 miljoen liter in de pipe-line die in landbouwgebied zou gerealiseerd worden.  Hiermee zou niet minder dan 50 hectaren kunnen beregend worden.  De waterbuffer zelf zou 6.000 vierkante meter groot worden.

Sinds vorig jaar zijn er in Diksmuide bijkomende vergunningen afgeleverd voor de aanleg en uitbreiding van folieputten, een open waterput en foliebassins, goed voor een goede 2.500 m³ water.  De open putten, zijn deels “natuurlijke” buffers maar, omdat ze niet afgedekt worden met folie, worden ze ook aangevuld met grondwater en worden ze dan ook als grondwaterwinning aanzien.  Maar doordat er ook oppervlaktewater wordt afgeleid via ondermeer drainage, creëren deze bassins grondwater in plaats van dit te nemen, zo verduidelijkt schepen Marc Deprez.  Verder werden in 2019 en tot op heden in 2020 nog vergunningen afgeleverd voor open putten met grondwaterwinning, goed voor nog eens meer dan 13.300 m³ per jaar.  Daarnaast waren er ook nog vergunningen voor de uitbreiding van open vijvers met grondwaterwinning wat ook zorgt voor meer dan 8.000 m³ extra water per jaar.  Al deze vergunningen samen waren ook nog eens goed voor meer dan 20 miljoen liter water. (DLD)