Tegen eind juli moet Diksmuide beslissen over de toekomst van haar plastiek vuilniszak voor restafval.  Het stadsbestuur heeft dus nog enkele maanden de tijd om de voor- en nadelen van een eventuele overschakeling naar huisvuilcontainers, de vuilnisbak 2.0, tegen elkaar af te wegen.  Eventueel kan er volgens schepen Deprez ook geopteerd worden voor een combinatie van zakken en containers.  Er blijven dan ook nog verschillende pistes open.  Daarnaast wordt ook gekeken of er in Diksmuide ondergrondse containers kunnen komen.  Maar ook dit zit nog steeds in een studiefase zodat het nog niet duidelijk is voor welk soort afval deze kunnen gebruikt worden.  Wel is volgens de schepen het stadsbestuur overtuigd dat deze ondergrondse containers in eerste instantie kunnen komen in nieuwe verkavelingen of bij nieuwe bouwprojecten.   Zitten deze ondergrondse containers op het stadhuis nog in een studiefase, volgens de schepen zijn projectontwikkelaars intussen wel overtuigd van deze vorm van huisvuilophaling.

Sinds begin dit jaar is er ook een nieuwe ophaler voor GFT.  Daarnaast wijzigen ook de ophalingsmomenten voor PMD.  Voortaan is de ophaling, en deze week voor de eerste maal,  voor zone 1 op woensdag, voor zone 2 is dat op donderdag wat meteen ook dezelfde dag is als voor het restafval.
Tenslotte wordt vanaf 1 april ook gestart met de verruimde P+MD-ophaling.   Hierdoor mogen vanaf 1 april ook harde plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic potjes en schaaltjes in de PMD-zak. Dat zou moeten zorgen voor nog minder afval in de restafvalzak of straks misschien in de huisvuilcontainer. (DLD)