Corona dreigt het laatste duwtje te worden om het Diksmuids volleyballeven in de afgrond te duwen.  Vanuit Volley Team Diksmuide klinkt een dringende oproep naar zowel trainers, sponsors als vrijwilligers om het bestaan van de club te verzekeren.  Zoniet dreigt het einde, niet alleen voor de club en zijn fanion-elftallen, maar vooral ook voor het volleyplezier van de zowat 150 enthousiaste jongeren die er graag aan balletje gaan opslaan bij de vele jeugdploegen (foto U15 – meisjes).  Dreigt een jarenlange Diksmuidse sporttraditie verloren te gaan?

Het was wijlen Urbain Delameilleure die in de jaren zestig van de vorige eeuw als turnleraar zorgde voor de volleybalkiem in het Diksmuids college.  Daaruit zou later, met de zegen van de toenmalige directeur EH Heyman, volleybalclub Salvo ontstaan die vele jaren hoge ogen gooide in het nationaal volleybal.  De bekermatchen tegen toenmalige grote namen als Lennik in de sporthalle Zonnestraal waren legendarisch.  Maar in de schaduw van deze club kwam er nog meer volleybal tot leven in Diksmuide.  Er waren de clubs Wova en Iris in Woumen, Memvo en Mewo in Diksmuide en daarnaast was er op vrijdagavond nog het Zonnestraaltornooi waarvoor zich tientallen liefhebbersploegen inschreven.  Het waren de hoogdagen van het volleybal in Diksmuide.  Uit deze volleybalsmeltkroes, ontstond enkele fusies later Volley Team Diksmuide, die er tot voor kort voor zorgde dat iedereen, die het volleybal genegen was, er nog aan zijn trekken kon komen op een mooi niveau.
Maar ook in het volleybal kost het koken geld.  En het plaatje financieel rond krijgen is nooit makkelijk geweest.  Diksmuide kent weliswaar een mooie industriële activiteit maar toch moet sponsoring vaak van ver buiten de stadsgrenzen komen.  Daarenboven dreigen nu ook nog eens bestaande sponsors door de pandemie in problemen te komen waardoor ze afhaken.  En ook de koeken-, bloemen- en wijnverkoop zijn door corona verdwenen.  En vermits er evenmin inkomsten zijn van een kantine, pakken er steeds meer donkere wolken samen boven de schatbewaarder van VT Diksmuide.
Bijkomend is er nu ook nog een gebrek aan trainers die zich willen binden aan deze club. Mocht een club financieel super zitten dan was dit probleem wellicht ook al veel sneller opgelost.
En dan zijn er ook nog de broodnodige vrijwilligers om, net als bij iedere vereniging, ook deze club draaiende te kunnen houden.  Nu velen tijdens het lange coronajaar een andere tijdsbesteding hebben leren kennen is een opstart nog moeilijker geworden voor de club en is de zoektocht naar mensen die zich willen engageren voor VT Diksmuide bijna onmogelijk geworden.

Kortom, de toekomst van VT Diksmuide, en bij uitbreiding het hele Diksmuids volleyballeven, ziet er wel erg somber uit.  Bij VT Diksmuide vreest men dat, als er niet tijdig enkele trainers en sponsors gevonden worden, het bestaan van de club op zijn einde loopt.

Vandaar de ultieme roep vanuit VT Diksmuide : wie wil ons helpen als trainer, sponsor of vrijwilliger?

Meer info over VT Diksmuide vindt men op hun facebookpagina of op hun website.  (DLD)