De Diksmuidse oppositiepartijen N-VA en SP.a-open plaatsten maandagavond grote vraagtekens achter de parkeeringrepen die Diksmuide plant op de industriezone Heernisse.  Het stadsbestuur vroeg om opnieuw toe te laten vrachtwagens langdurig te laten parkeren op de randparking van de Fabriekstraat.  Daarmee draait ze een nochtans unanieme beslissing uit 2018 terug.  N-VA-raadslid Koen Bultinck vreest dat hiermee deze randparking opnieuw afglijdt tot een vrachtwagenkerkhof.  Voor hem een vreemde beslissing want Diksmuide voorziet nochtans ook een nieuwe parkeerzone van 300 meter op de Heernisse nabij het bedrijf Condeco .  Als er daarmee een alternatief wordt gecreëerd voor het langdurig parkeren van vrachtwagens op de Heernisse, waarom dan toch de probleemparking aan de Fabriekstraat herinvoeren, zo vroeg hij zich af.  Ook SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe vond het een vreemde beslissing omdat hiermee autocars, die nu in de Fabriekstraat langdurig kunnen parkeren, hun plaatsen dreigen te verliezen.

In 2017 heette het dat de Fabriekstraat een randparking was waar enkel nog plaats was voor vrachtwagens en aanhangwagens (foto archief) van een nabijgelegen bedrijf.  De parkeerplaatsen werden er gebruikt als een bedrijfsparking waardoor ondermeer autocars, die hun reizigers in het centrum afzetten, er geen parkeerplaats meer vonden.  Uiteindelijk besliste het toenmalig bestuur om er een parkeerverbod voor vrachtwagens te voorzien zodat deze randparking opnieuw optimaal kon gebruikt worden.
Maar vandaag draaien CD&V en Idee Diksmuide, die dit destijds mee goedkeurden, om onduidelijke redenen de klok terug.  Voor raadslid Bultinck onbegrijpelijk omdat in het verleden al de bewoners van de aanpalende OLVrouwstraat er ook nog eens geconfronteerd werden met draaiende koelwagens van overnachtende chauffeurs.  Het door het stadsbestuur aangevoerd argument dat er binnen de bebouwde kom een tekort zou zijn aan plaatsen voor langdurig parkeren, veegt hij ook van tafel omdat Diksmuide dan toch op de Heernisse zelf een nieuwe zone voorziet voor langdurig parkeren van vrachtwagens.  Daarnaast ontbreekt het ook aan de door de huidige meerderheid hoog in het vaandel gevoerde participatie.  Voor deze beslissing werden de betrokken bewoners van de aanpalende Diamantstraat en OLVrouwstraat niet eens geconsulteerd.  En dat deze parkeerplaatsen opnieuw zullen gebruikt worden als bedrijfsparking blijkt nu reeds uit een vrachtwagenoplegger die er al een hele tijd geparkeerd staat.  Voor het N-VA-raadslid ruikt deze beslissing dan ook naar plat politiek dienstbetoon.
Raadslid Kurt Vanlerberghe merkte ook nog op dat bij de opmaak van de beslissing voor het opheffen van het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Fabriekstraat dezelfde argumentatie werd gebruikt als voor de beslissing voor de parkeerzone in de Heernisse.  Voor het raadslid een wellicht materiële vergissing die beter werd rechtgezet via een uitstel van deze beslissing.  Meteen kon de meerderheid zich ook hierover ook nog eens bezinnen.  Maar daar had burgemeester Lies Laridon (CD&V) geen oren naar, de controversiële opheffing van het parkeerverbod voor vrachtwagens werd uiteindelijk meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.
En waarom het stadsbestuur de argumenten van de oppositie niet weerlegde met haar eigen standpunt die deze beslissing kon rechtvaardigen, dat wou raadslid Bert Laridon (N-VA) nog weten.  Maar op deze vraag kwam er geen antwoord.  Het blijft dan ook vooralsnog raden naar de drijfveer van het stadsbestuur voor deze toch wel omstreden beslissing. Tenzij het huidige bestuur alle ingrepen van de vroegere verkeersschepen Vanlerberghe zou willen terugdraaien.  Maar dat werd in alle toonaarden ontkend door het schepencollege. (DLD)