Het Verbond VOS, de Vlaamse Oudstrijdersvereniging die zich nu profileert als de Vlaamse Vredesvereniging, is één van de grondleggers van de IJzerbedevaarten en de IJzertoren.  De vele VOS-tegeltjes in de toren zijn daar het levende bewijs van.  En daarom voorzag VZW Bedevaart naar de Graven aan de IJzer als organisator van de IJzerbedevaart maar ook als beheerder van de IJzertoren in haar statuten dat VOS ook een permanent plaatsje in haar algemene vergadering en raad van bestuur kreeg.  Maar dat privilegie werd nu geschrapt, zo bleek in juli in een publicatie in het Belgisch Staatsblad.  Maar volgens Paul De Belder, voorzitter van de VZW Aan de IJzer zitten nog steeds VOS-bestuursleden in zijn bestuursorganen. Ivo Coninx, algemeen voorzitter van VOS, ziet dat evenwel toch anders.  Niet alleen schrapte men dit voorrecht zonder enige verwittiging, daarenboven kunnen voor hem individuele personen nooit gerechtigd zijn te spreken namens VOS als vereniging. Voor hem heeft VOS dus zijn stem als vereniging verloren in de IJzertoren.  Deze zomerse beslissing raakte pas nu bekend aan de spreekwoordelijke vooravond van de 92ste IJzerbedevaart die plaats grijpt op maandag 11 november om 15 uur in combinatie met een theaterwandeling tijdens de Vredesdag aan de IJzer.

De reden voor deze statutenwijziging is VOS-voorzitter Ivo Coninx niet bekend.  Maar van Paul De Belder, voorzitter van Aan de IJzer, vernemen we dat men de statuten enkel in overeenstemming wilde brengen met de principes van ‘goed bestuur’ en dat gebeurde naar aanleiding van het ontslag van de toenmalige VOS-vertegenwoordiger.  Toen vond de algemene vergadering dat het niet gepast meer was dat men voor één enkel lid een uitzondering bleef maken op de regel die voorzag dat iedereen ten persoonlijke titel lid was van de VZW Aan de IJzer.  Voldoende reden dus om het VOS-zitje te schrappen. Overigens zit er op vandaag ook een Diksmuideling in de VZW Aan de IJzer, met name waarnemend SP.a-voorzitter Eric Seurynck. Maar ook hij zetelt dus ten persoonlijke titel.
Of VOS nog een officiële afvaardiging naar de IJzerbedevaart zal sturen, zal maandag 11 november blijken want dan is er dus de Vredesdag aan de IJzer met de 92ste IJzerbedevaart en de theaterwandeling “De oorlog is niet gedaan” in een regie van Kathelijn Vervarcke.  Jonas Van Thielen, Kurt Defrancq, Celia Bogaert, Kobe Chielens, Sipan Hota, Maxine Van Tiggel, Nesrin Ehmet, Roselien D’haenen, Morgane Van Tiggel, Bram Opsomer, Hannefloor Ferdinande, Amelie Constant en Manon Constant nemen de deelnemers mee doorheen de oorlogsgeschiedenis waarbij men uiteindelijk landt in de actualiteit.  Volgens de boodschap stopt immers geen enkele oorlog op de dag waarop de Wapenstilstand afgeroepen wordt. Geen enkele oorlog kan men ontvluchten zonder de littekens mee te dragen, waar men ook gaat.
Tijdens de theaterwandeling ‘De oorlog is niet gedaan’  werpt men dan ook een blik op het leven van een aantal personages na de oorlog: een krijgsgevangene die na de eerste wereldoorlog zijn verloofde opzoekt, een Duitse vluchtelinge die na de tweede wereldoorlog terug naar haar geboortestad wil en een Syrische Oostendenaar die ons door zijn ogen naar zijn wereld leert kijken.
Aansluitend is er de IJzerbedevaart met bloemenhulde in de crypte van de eerste IJzertoren.

Inschrijven voor de Vredesdag kan via info@aandeijzer.be en kost 10 euro per persoon voor het volledig programma.  Deze deelnameprijs kan men ook storten op rekening BE86 4743 1005 2150 (IBAN) KREDBEBB (bic) met vermelding van “inschrijving voor de Vredesdag”. (DLD)