De naam van “Diksmuide” duikt regelmatig op in de nationale verkeersinformatie die men op de radio hoort.  En dan gaat het niet over mogelijke files in het centrum, wel over de … jawel … Tervaetebrug die niet bruikbaar is.  Een recente ophaalbrug die regelmatig blokkeert, dat vraagt om een woordje uitleg.
En nee, het is volgens De Vlaamse Waterweg die de brug beheert, geen uitzettingsprobleem of een ander technisch of software-mankement  van de brug.  Wel een probleem van overwaaiend riet en voorbijvliegende vogels …
Aan de Tervaetebrug is een detectieoog geplaatst uit veiligheid.  Dat oog moet ervoor zorgen dat bij het zakken van de brug na een doorvaart zich zeker geen ander vaartuig meer onder de brug bevindt die eronder kan vast raken.  Maar in het talud aan de waterlijn groeit riet.  Wanneer dit riet te hoog staat en door de wind voorbij het detectieoog wordt geblazen, dan gaat de Tervaetebrug automatisch in veiligheidsmodus en zakt hij niet verder omlaag.  De slagbomen blijven dan ook voor het wachtend verkeer naar omlaag, de Tervaetebrug is dan niet meer bruikbaar. Gezien de Tervaetebrug vanop afstand wordt bediend, moeten de brugbedienaars dan wel ter plaatse gaan om dit “alarm” af te zetten en de bediening te resetten wat enige tijd in beslag neemt.  Vandaar dat men de blokkering van de Tervaetebrug dan meegeeft met de nationale verkeersinformatie.
Maar hetzelfde probleem doet zich ook voor wanneer een vogel voorbij het detectieoog vliegt op het ogenblik dat de brug in beweging is.  Het riet wordt dan wel regelmatig gesnoeid zodat het niet tot voorbij het oog kan waaien, bij de Vlaamse Waterweg klinkt het echter dat men weinig kan ondernemen om te voorkomen dat een vogel voorbijvliegt tijdens de beweging van de brug … Of hoe riet en vogels een brug ongewild kunnen blokkeren en zo Diksmuide op de nationale radio brengen.. (DLD)