Gisteren raakte al bekend dat er een grote vissterfte werd vastgesteld in de Handzamevaart.  Daarbij werd al meer dan 150 kilogram dode vis uit de vaart gehaald en nog heel wat kadavers kwamen boven drijven.  Was de reden van deze massale vissterfte toen nog onbekend, intussen blijkt een overstort stroomopwaarts de oorzaak te zijn.  Bij hevige regenval een tiental dagen terug zou een overstort in werking zijn getreden waardoor een pak sterk vervuild huishoudelijk afvalwater in de Handzamevaart terecht kwam die op zijn beurt zorgde voor de vissterfte.

Een overstort is een opening in een gemengd rioleringsstelsel waarlangs, bij hevige en langdurige regen, het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Dit met regenwater verdunde afvalwater komt dan rechtstreeks of onrechtstreeks, via een bufferbekken, terecht in een waterloop.  Omdat er voldoende zuurstof in het water van de Handzamevaart is, kan het inzetten van beluchters bij deze vervuiling geen soelaas brengen.  Diksmuids schepen van milieu Marc Deprez staat in nauw contact met zowel de Vlaamse Milieumaatschappij die het onderzoek voert als met de brandweer die de gevolgen aanpakt.  Intussen zijn er ook al kadavers opgedoken in de IJzer.  Het windstille weer van de voorbije dagen zorgt er intussen ook voor dat er weinig stroming is in de Handzamevaart en de IJzer waardoor de vervuiling er blijft hangen. (DLD)