Diksmuide wil de villa in de IJzerlegerstraat, die ze in 2019 kocht, afbreken. De gronden palen immers aan de achterzijde aan de cultuursite waar de academie Kadens met plaatsgebrek heeft af te rekenen.  Daarom wil schepen Marc De Keyrel (CD&V) op de vrijgekomen villagrond twee containerklassen plaatsen.  Enerzijds kan de klas Beeldende Kunst, die nu nog les krijgt in Kadens, er onderdak krijgen.  De vrijgekomen plaats in de academie kan dan ingenomen worden door een andere academieklas.  Ook het schilderslokaal, dat nu nog in Beerst is gehuisvest in de basisschool, zou verhuizen naar de IJzerlegerstraat.  Maar de oppositie heeft vragen bij deze plannen.

Volgens Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe maakt Diksmuide immers hiermee al plannen voor de volgende bestuursperiode. De plannen voor de cultuursite zijn immers doorgeschoven naar de volgende legislatuur. En pas dan zal blijken of het pand in de IJzerlegersraat daarin nog past. Indien niet, dan heeft Diksmuide zonder grondige reden een huis afgebroken dat nog kon verkocht worden. Daarmee zou ze bijna 170.000 euro kapitaal vernietigen.

Daarnaast had N-VA-raadslid Bert Laridon nog vragen bij de plaatsing van de containerklassen. Volgens hem is een dergelijke plaatsing immers in strijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Maar het stadsbestuur wil verder gaan met deze afbraak, de gebouwendienst, die van oordeel is dat de sloop van de woning noodzakelijk is om extra lokalen te plaatsen, is volgens schepen De Keyrel het dossier al verder aan het uitwerken.
Opmerkelijk was nog dat schepen De Keyrel tijdens de gemeenteraad verklaarde dat het altijd de bedoeling geweest is om deze woning te slopen. Nochtans heette het in 2018 toen Diksmuide besliste om de villa te kopen, dat de jeugddienst er onderdak zou krijgen in afwachting van een nieuwe herbestemming. Pas in 2020 maakte dezelfde schepen de koerswijziging bekend, men zou het huis slopen. Maar die beslissing was dus al eind 2018 genomen, zo blijkt nu. (DLD)