Tot 2025 moet Diksmuide niet alleen bijleggen om de exploitatierekeningen van zijn kerken sluitend te maken, er moet ook 1,5 miljoen euro betaald worden voor het onderhoud van de kerken.  Samengeteld moet Diksmuide tijdens de huidige bestuursperiode opnieuw 3,5 miljoen euro in zijn begroting voorzien voor zijn kerken.  Toch is het kerkbezoek nog steeds dalend terwijl de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers steeds hoger is.  Gezien de hoge kostprijs voor een krimpend  publiek dringt de  vraag naar een gecontroleerdee afbouw en centralisatie van de kerken zich dan ook op, zo klonk het maandagavond in de Diksmuidse raadzaal.  En dan is er aansluitend de bedenking : welke herbestemming kan men geven aan kerkgebouwen die leeg komen te staan.  Omdat herbestemmingen van kerkgebouwen niet voor de hand liggen, deed de SP.a-open-fractie bij monde van raadslid Kurt Vanlerberghe een opmerkelijk voorstel : verkoop de kerken die men van de hand wil doen voor een symbolisch euro aan projectontwikkelaars.  De private woningmarkt kan voor hem immers opportuniteiten zien in het onderbrengen van een aantal appartementen in kerkgebouwen die, hetzij volledig onttrokken worden aan de eredienst, hetzij in medegebruik blijvend gebruikt kunnen worden voor de eredienst.

Voor N-VA-raadslid Koen Coupillie is er in Diksmuide geen lange termijnvisie voor de kerken.  Men moet zich de vraag durven stellen: hoeveel kerken zijn er nog nodig?  Maar dit is een vraag die enerzijds niet gemakkelijk is maar anderzijds ook gevoelig ligt, zo voegde Koen Coupillie eraan toe.  Volgens raadslid Kurt Vanlerberghe ontbreekt het zowel het schepencollege als het centraal kerkbestuur aan moed om te doen wat er moet gedaan worden.  Maar dat was volgens schepen van kerkfabrieken Martin Obin (CD&V) wat kort door de bocht.  Want bij herbestemmingen moet ook het bisdom achter deze beslissing staan.  Daarenboven meent hij, in tegenstelling tot voorbeelden in Nederland en het Belgische Brasschaat, dat er geen enkele investeerder zal gevonden worden voor een woonproject in een Diksmuidse kerk.  Brasschaat is zeg maar Leke niet want de Antwerpse gemeente, waar inderdaad een woonproject werd neergepoot in een lege kerk, kent hogere grondprijzen wat een dergelijk woonproject daar financieel haalbaarder maakt.  Maar niet in Diksmuide voor de schepen.
Maar Diksmuide heeft, na de verkoop van de Kaaskerkse kerk en de herbestemming van de kerk van Lampernisse, nog “maar” 13 kerken die gebruikt worden voor de eredienst. Verder wordt ook gekeken voor een herbestemming voor de kerk van Oudekapelle. Hierdoor zou het Diksmuids kerkenpatrimonium al met 20 procent afgebouwd zijn.  Daarnaast wil men verder kijken voor een medegebruik en/of een nevenbestemming voor de kerk van Pervijze.  Voor schepen Martin Obin toont dit aan dat stadsbestuur en centraal kerkbestuur wel degelijk maar behoedzaam stappen onderneemt.
Intussen blijft Diksmuide dus toch investeren in zijn kerkgebouwen. Naast de investeringen aan de kerken van Beerst, Keiem en Woumen, waarvoor tijdens de vorige legislatuur 400.000 euro was voorzien, maar die pas nu kunnen uitgevoerd worden, zijn nog volgende nieuwe herstellingen voorzien :
Sint-Niklaaskerk (Diksmuide) 256.000 euro : herstellingswerken aan de vieringstoren, voegwerken en herstel van brandglasramen
kerk Beerst 180.000 euro
kerk Woumen : 25.000 euro
kerk Pervijze : 283.000 euro
kerk Leke : 497.000 euro
kerk Esen : 263.000
kerk Sint-Jacobskapelle : 50.000 euro

Voor de kerken van Nieuwkapelle, Oudekapelle, Oostkerke, Woumen, Vladslo en Stuivekenskerke zijn geen investeringen voorzien. De laatste drie in dit rijtje zijn weliswaar volledig vernieuwd na een brand of reeds gerestaureerd. (DLD)