Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers in Diksmuide te verhogen, moet zowel Diksmuide voor zijn eigen wegen als het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) voor de gewestwegen in Diksmuide dringend ingrijpen.  Dat vindt alvast Diksmuideling Andy Vermaut die van de vragenronde op Diksmuides gemeenteraad gebruik maakte om de Diksmuidse raadsleden wakker te schudden.  Niet alleen moet het verkeer veiliger kunnen in de Oostendestraat, de Grote en Kleine Dijk en de IJzerlaan, ook de automobilisten maar opvallend, ook fietsers en voetgangers zelf dragen daarin een grote verantwoordelijkheid.  Hij roept dan ook op bijzonder voorzichtig te zijn in de buurt van kinderen, bejaarden en mindervalide personen.  Deze basisregel geldt voor hem voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers en voetgangers en voor volwasseneen en kinderen die op de fiets of de bromfiets zitten.

In de IJzerlaan durven fietsers weleens op het voetpad rijden.  En daar heeft Andy Vermaut begrip voor, het zware verkeer komt er vaak gevaarlijk dicht bij de fietsers.  En daar moet het Vlaams Gewest, als wegbeheerder van de IJzerlaan die een gewestweg is, de veiligheid van de bijzonder zwakke weggebruikers verbeteren.  En eenzelfde verhaal is er in de Oostendestraat.  Automobilisten die vanuit deze gewestweg de Grote Dijk inrijden beseffen vaak niet dat ze een fietsstraat inrijden zodat het vaak gebeurt dat fietsers worden aangereden door onoplettende automobilisten.  Andy Vermaut wijst daarbij niet altijd met een beschuldigende vinger naar de bestuurders, ook voetgangers en fietsers moeten zich bewust zijn dat ze niet altijd midden op de weg mogen lopen of rijden, vaak in tegenovergestelde richting.  Voor iedereen in het verkeer is het belangrijk dat men beseft dat men kwetsbaar is.  Opgemerkt worden enerzijds en het gebruik van hoffelijkheid door alle weggebruikers anderzijds zou volgens hem al veel leed kunnen vermijden.
Maar weggebruikers wijzen op gevaarlijke situaties kan voor Andy Vermaut ook ongevallen vermijden.  Hij roept verder in eerste instantie de Diksmuidse overheid op bijkomende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van alle gebruikers te verbeteren.  Daarnaast kan Diksmuide ook AWB, die niet altijd vertrouwd is met de plaatselijke toestand, erop wijzen dat de zwakke weggebruikers in de Oostendestraat zich in een gevaarlijke situatie bevinden.  Een spiegel op de aansluiting met de Grote Dijk of een bijkomende oversteekplaats zou op deze plaats al voor hem een goed idee zijn.

In een reactie stelde burgemeester Lies Laridon (CD&V) dat de verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van enerzijds de wegbeheerders als de Diksmuidse overheid voor de lokale wegen en AWB voor de gewestwegen maar anderzijds ook van de diverse weggebruikers.  Diksmuide heeft op vandaag al zijn fietsstraten en fietszones maar het is een vrij jong fenomeen waar nog niet iedereen mee vertrouwd is.  Is sensibilisering hier dus belangrijk, ook de politie doet repressieve inspanningen met controles in de zone 30 en de fietsstraten.  Verder wil Diksmuide nog een oproep doen aan het Vlaams Gewest om aanpassingen te doen aan de weginfrastructuur.  Diksmuide is verder erkend als MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) zodat ze samen met AWV kan kijken hoe men in regelluwe omgevingen kleine infrastructuuraanpassingen kan doen.  Tenslotte blijft Diksmuide zoeken naar alternatieve trage wegen voor fietsers en voetgangers.  Ze wijst daarbij op de Begijnhofwegel die reeds parallel met de Kleine Dijk werd aangelegd.  Bedoeling is dit door te trekken tot aan de Oostendestraat en de Galileistraat.  (DLD)