Opnieuw werden zonder enige vergunning landbouwgronden opgevoerd met aangevoerde grond, deze maal in de beschermde Handzamevallei.  Gisteren werd vastgesteld dat een perceel, in de omgeving van de Paddestraat, onrechtmatig werd verhoogd.  Een maïsteelt zorgde er weliswaar voor dat het perceel waar de aangevoerde grond werd gestort werd onttrokken aan het zicht van voorbijgangers in de Paddestraat.  Maar het regenweer zorgde er uiteindelijk voor dat de vele, mogelijks ook nachtelijke transporten, niet onopgemerkt bleven, de Paddestraat was op vrijdag immers herschapen in een modderweg.  Stedelijke diensten hebben inmiddels de inbreuk vastgesteld.  Het opgehoogde perceel ligt immers in vogelrichtlijngebied waardoor het verhoogde perceel, waarvoor geen vergunning was aangevraagd, in strijd is met het natuurdecreet.  Meer bepaald is er door de verhoging een reliëfwijziging en een mechanische vegetatiewijziging in dit beschermd grasland.  Het is nog niet duidelijk of de verhoging ook gepaard is gegaan met scheuren van het grasland om het perceel om te zetten naar akker.


Ook milieuschepen Marc Deprez is zich inmiddels ter plaatse van de situatie gaan vergewissen.  Hij betreurt het dat men nog steeds de vergunningsplicht negeert om graslanden onrechtmatig te verhogen.  Er werd dan ook opdracht gegeven van deze inbreuk proces-verbaal te laten opmaken door politiezone Polder.  Bij het ter perse gaan was nog niet duidelijk wie enerzijds de eigenaar en/of landbouwer van dit perceel is en anderzijds wie eigenaar is van de aangevoerde grond.  Beide partijen kunnen vervolgd worden voor deze overtreding met de verplichting om het perceel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Overigens was dit niet de enige niet vergunde ophoging van landbouwgrond die de voorbije weken werd vastgesteld in Diksmuide.  Ook in de Bien Acquisstraat in Oostkerke was er een verhoging van een perceel die niet in overstemming was met een vergunning.  En ook hiervoor werden de nodige vaststellingen gedaan.
In het verleden waren er ook reeds problemen met niet vergunde verhogingen van landbouwgronden in Beerstblote en Lampernisse. Ook daarvoor werden achteraf de betrokkenen veroordeeld en moest het onrechtmatig verhoogd perceel in zijn oorspronkelijk toestand hersteld worden. (DLD)