Vanaf volgend weekend kunnen wandelaars zich na 100 jaar opnieuw, zij het nu wel recreatief, met zogenaamde voetveren, kleine overzetbootjes, over de IJzer laten zetten.  Allereerst kan men dit tussen de Galileiwegel en het Stiltepad in de omgeving van de Dodengang.  Daarnaast kan men nog wandelend vanuit het Blankaartgebied het veerpontje nemen aan het einde van de Rapestraat en zo belanden in het fotomuseum-café Fot’oeil langs de IJzerdijk aan de overzijde van de IJzer.  Deze voetveren kunnen gratis gebruikt worden en deze worden bemand door jobstudenten, iedere dag tussen 27 juni en 31 augustus, tussen 10 uur en 17 uur.  Het veerpontje nabij Fot-oeil kan drie wandelaars per beurt overzetten, nabij de Dodengang zijn dat er een vijftal.  Deze service wordt verder verzorgd tijdens de weekends van september en oktober.  Burgemeester Laridon ging met de schepenen Obin en Deprez alvast vooraf de “zee”-waardigheid van deze bootjes uittesten. (foto) Toch is deze service niet echt nieuw want dergelijke voetveren bestonden al voor de eerste wereldoorlog.

De IJzer die het grondgebied van Diksmuide doorsnijdt, zorgt ervoor dat ook wandelingen ongewild ingekort worden vermits tot dusver de IJzer slechts in het noorden met de Tervaetebrug, centraal met de Hoge Brug en in het zuiden met de Knockebrug, droog kon overgestoken worden. Met deze veerpontjes wil Diksmuide het wandelplezier nu twee bijkomende mogelijkheden bieden.  Wandelend in Beerstblote kan men zo, spreekwoordelijk met het veerpontje over de IJzer stappen en verder wandelend Veurne-Ambacht ontdekken.
Eenzelfde verhaal in het Blankaartgebied.  Ook daar kan men prachtige wandelingen maken die evenwel tot dusver begrensd werden door de IJzer.  Met het veerpont aan het einde van de Rapestraat kan men niet alleen zijn dorst gaan lessen in Fot’Oeil maar meteen ook de groene weiden rond Oudekapelle en Nieuwkapelle gaan ontdekken.
De Diksmuidse toeristische dienst heeft alvast een vijftal wandelsuggesties uitgetekend met afstanden tussen 4  en 13,5 kilometer en deze plannetjes kan men krijgen op verschillende horeca-rustplaatsen als herberg De Knocke, ‘t Madeliefje waar men hoeve-ijs kan proeven en kopen, in museumcafé Fot’oeil, de VZW De Boot en bij de toeristische dienst op de Grote Markt.  En uiteraard worden deze ook gegeven op de veerpontjes zelf.
En nog enkele wist-je-datjes : de veerpontjes kon Diksmuide huren van de VZW De Boot, bij de opstapplaatsen van de veerpontjes zal Diksmuide haar mobiele fietsenstallingen plaatsen want de tweewielers kunnen niet mee op deze bootjes en tenslotte zijn deze voetveren dus ook niet nieuw want voor de eerste wereldoorlog bestonden er volgens Peter Demarée van de toeristische dienst al een 4-tal voetveren die een eeuw terug voetgangers op verschillende plaatsen over de IJzer zetten.  (DLD)