Diksmuide heeft een veegmachine aangekocht zodat ze voortaan zelf kan instaan voor het veeg- en onkruidbeheer van pleinen, straten, voetpaden en goten.  Voorheen zorgde een extern bedrijf voor het onderhoud van een beperkt aantal straten, de overige werden manueel geveegd door eigen mensen.  Volgens schepen van groenonderhoud Martin Obin zal dit voortaan met een eigen veegmachine efficiënter kunnen gebeuren.  Daarenboven zal dit ook regelmatiger gebeuren zodat onkruid minder snel de kop zal opsteken.


De veegmachine is intussen reeds verschenen in het straatbeeld.  Drie vaste medewerkers leren momenteel omgaan met het voertuig.  En binnenkort gaan ook drie vervangers ermee aan de slag.  Voor de testzone waar de medewerkers ermee vertrouwd kunnen worden werd gekozen voor de industriezones en diverse fietspaden.  Pas daarna zullen ook de centrumstraten en de woonwijken opgenomen worden in het veegplan.  Daarin is voorzien dat 8 centrumstraten wekelijks zullen geveegd worden, in 95 andere straten in het centrum en de dorpen zal men de veegmachine 6 maal per jaar zien passeren.
Maar schepen Martin Obin blijft zowel de Diksmuidelingen als de bezoekers oproepen om toch ook zelf te blijven streven naar een propere stad.
De veegmachine, inclusief een jaarlijks opzegbaar onderhoudscontract, kost een slordige 170.000 euro (BTW inbegrepen). (DLD)