Ook op de jongste gemeenteraad kwam de precaire situatie van de varkensboeren ter sprake.  De varkensprijzen bevinden zich op een historisch laag niveau die varkensbedrijven in slechte papieren brengen.  Volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) is de oorzaak van deze neerwaartse prijsevolutie te zoeken bij de wereldmarkt waarin de varkensboeren zijn terecht gekomen.  Daar is een concurrentieslag bezig die de eigen varkensboeren niet kunnen winnen.  Maar intussen is wel de helft van de varkensboeren geen eigenaar meer van hun bedrijf dat vaak in handen is gekomen van ondermeer grote voederfabrikanten.  Volgens raadslid Vanlerberghe benadert de loonkweek van de voormalige varkensboeren zo gevaarlijk dicht het middeleeuws lijfeigenschap.  Op de gemeenteraad vroeg het raadslid dan ook wat Diksmuide als de grootste landbouwgemeente van de Westhoek zal doen om deze varkensboeren te helpen.

Volgens raadslid Kurt Vanlerberghe werkt dus zowat de helft van de varkensboeren al in loonkweek voor ondermeer grote voederfabrikanten.  Gaat dit voor hem richting het middeleeuws lijfeigenschap, hij vroeg zich ook af of het beleid niet veeleer moet gericht worden op reconversie en een uitfasering van de massale varkenskweek.  Dat zou voor hem alvast een betere optie zijn dan het kritiekloos positief adviseren of verlenen van een zoveelste vergunningsaanvraag.  En tenslotte: wat doet Diksmuide nu om de zwaargetroffen landbouwersgezinnen te helpen, zo vroeg hij nog aan het stadsbestuur.

Ook voor landbouwschepen Martin Obin (CD&V) is een groot deel van de problemen in de varkenssector toe te schrijven aan het marktfalen waar echter noch de boeren, noch een stadsbestuur als dat van Diksmuide een impact op hebben.  Volgens de schepen zorgen de combinatie van Afrikaanse varkenspest, de coronacrisis en de verhoogde voederprijzen er voor dat de Vlaamse varkensketen nog onvoldoende opbrengst heeft om de kosten van iedere schakel te dekken.  En daarin is de varkensboer de zwakste schakel die ook hieronder het meest lijdt.
Voor de schepen moeten de landbouwers kunnen praten over deze problematiek.  Daarvoor kan men volgens hem terecht in het Sociaal Huis van Diksmuide van waaruit een link wordt gelegd naar de organisatie “boeren op een kruispunt”, een hulporganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in nood.  Gesprekken zorgen niet onmiddellijk voor financiële oplossingen maar praten is zeker ook belangrijk, zo vervolgde Martin Obin op de gemeenteraad.
Daarnaast wil Diksmuide ook verder werk maken om haar streek en de hoeveproducten te promoten.  Tenslotte deed hij nog een oproep aan iedereen die actief is in de agrovoedingsketen maar ook aan iedere burger en de media om trots te zijn op wat de boeren doen, ook trots te zijn op de Flandriens van het veld.  En die waardering en respect voor wat zij doen kan het best getoond worden met correcte en eerlijke prijzen.

Maar of er ook niet moet afgestapt worden van het grootschalig kweken van varkens die al vaak hebben geleid tot financiële en familiale drama’s, op deze opmerking van raadslid Kurt Vanlerberghe ging de schepen Martin Obin niet verder in.  Evenmin of Diksmuide zal afstappen om vergunningsaanvragen voor grootschalige varkenskwekerijen nog langer positief te adviseren. (DLD)