Conservator Guido Vandenbroucke slaat alarm : het natuurdomein De Blankaart droogt langzaam uit, centimeter per centimeter.  Als symbool voor de puffende natuur kan dit tellen.  Nochtans geldt er al een poos een oppompverbod in het IJzerbekken, en intussen in heel de provincie West-Vlaanderen.  Maar hij moet vaststellen dat er nog steeds, door wat hij omschrijft drieste groententelers, water wordt opgepompt.  Zij hebben volgens de conservator lak aan wetten en regels tot groot ongenoegen van de correcte landbouwers in het Blankaartbekken die moeten vaststellen dat hierdoor hun dieren in de weide niet meer aan drinkwater geraken.   Blijft men pompen tot men helemaal opdroogt, zo vraagt hij zich af.  Hij vraagt zich verder af wat nog de waarde is van het oppompverbod als er geen sluitende handhaving is.

Intussen is door de aanhoudende droogte de Blankaartvijver te ondiep geworden om nog veilig te kunnen varen.  Daarom moet men de fluisterboten in het boothuis houden.  Wachtend op regen. Veel regen. Het waterpeil stond vorige week al meer dan 32 cm onder het normale streefpeil in de zomer. En met het huidig weer verdampt er nu volgens Guido Vandenbroucke dagelijks ongeveer 1 cm water.  Deze zomerse droogte staat in schril contrast met de toestand tijdens de voorbije winter.  Toen stond eind december het waterpeil maar liefst 2 meter hoger en had men een winterse overstroming. Dit toont vooral aan hoe zorgwekkend de huidige toestand is, en niet alleen voor de Blankaart.  Maar daar is dus blijkbaar niet iedereen van overtuigd.
Nog volgens de Blankaartconservator zijn er al door diverse personen meldingen gemaakt van waterstropers.  Daarbij werden al vernielingen aangebracht aan sluizen zodat meer water kan doorstromen dat vervolgens kan opgepompt worden.  Maar dat is een korte termijn-visie want op lange termijn werkt men zo de verzilting in de hand die uiteindelijk dodelijk kan zijn voor de landbouw.

Maar opvallend, volgens politiezone Polder, was er tot vrijdag laatstleden hierrond geen enkele klacht ingediend.  Nog volgens PZ Polder is er dan ook tot dusver nog geen enkele inbreuk tegen het oppompverbod vastgesteld.  De agenten van PZ Polder gaan wel niet gericht op zoek naar de waterstropers, de handhaving van het oppompverbod wordt wel meegenomen tijdens de gewone reguliere patrouilles.

Intussen is er wel goed nieuws vanuit de nieuwe Tuinwijkverkaveling Vande Weghe waar door het lage grondwaterpeil de kikkerpoel dreigde op te drogen.  Daarom heeft ontwikkelaar WVI, in overleg met het Diksmuids stadsbestuur, opdracht gegeven aan de aannemer om deze waterplas aan te vullen met regenwater.  Dit water was afkomstig van een ander WVI-project dat in ontwikkeling is en waar het water nog niet hergebruikt wordt.  De situatie aan deze kikkerpoel wordt verder opgevolgd.

Intussen werden op diverse plaatsen bij waterlopen borden geplaatst met de aankondiging van het oppompverbod. (foto) (DLD)