De Diksmuidse blauwe zone wordt uitgebreid met de Parklaan, de Laure Fredericqlaan en het gedeelte van de Grauwe Broedersstraat tussen de Laure Fredericqlaan en de Oostvesten.  Hiermee wil men er de grote parkeerdruk voor de bewoners verminderen.  De blauwe zone zal er van kracht zijn tussen 8 uur en 14 uur.  Daarnaast wordt, zoals reeds eerder aangekondigd, de parking bij het oude zwembad opengezet voor onbeperkt parkeren.  Hiermee wil men dan weer automobilisten, die op vandaag hun wagen op de Grote Markt parkeren en er vervolgens onwettelijk hun parkeerschijf doordraaien, ertoe bewegen voortaan te parkeren op deze parking.  Deze aanpassing gaat van kracht op 1 maart voor zover op dat ogenblik de volledige zone correct zal afgebakend zijn.

Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vreest echter dat de parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de Vestenwal, het Fernande Verstraeteplein en het verderaf gelegen deel van de Grauwe Broedersstraat.  Hij zag dan ook liever dat ook deze straten worden meegenomen in de blauwe zone.  Daarnaast plaatste hij nog vraagtekens bij het openzetten van de parking bij het oude zwembad voor onbeperkt parkeren.  Voor hem zal geen enkele automobilist, die op vandaag zijn parkeerschijf doordraait op de Grote Markt, zijn wagen parkeren bij het oude zwembad.  De randparking bij Beerstblote ligt immers op dezelfde wandelafstand en bood dus op vandaag ook al deze mogelijkheid die evenwel niet gebruikt werd.  Wel vreest hij dat deze parkeerplaatsen zullen ingenomen worden door pendelaars die uit de richting Beerst komen.  Liever dan de verderop gelegen randparking aan de achterzijde van het station op te zoeken, zullen zij nu deze dichtere parkeerplaatsen innemen.  Het door het stadsbestuur beoogd publiek zal er bijgevolg voor hem tegen 8 uur ‘s morgens geen parkeerplaats meer vinden.
Tenslotte maakte hij nog de juridische bedenking dat Diksmuide een voorwaarde koppelde aan de invoering op 1 maart.  Indien de voorwaarde van de correcte afbakening van de zone niet vervuld is, kan de uitbreiding van de blauwe zone voor hem niet alleen op 1 maart geen doorgang vinden, maar ook op geen enkele volgende datum.  Iedere betrapte overtreder zal mits een goed onderbouwde motivering zijn boete moeten kwijt gescholden worden.
Maar burgemeester Lies Laridon (CD&V) stelde alle vertrouwen te hebben in de ambtenaar die het reglement had uitgewerkt zodat van zodra de zone correct is afgebakend, de blauwe zone er volwaardig van kracht zal zijn. Tenslotte zorgt het invoeren van een blauwe zone in eerste instantie altijd voor verschuivingen.  Deze zullen later geëvalueerd worden. (DLD)