Vandaag starten de voorbereidingswerken voor de tweede fase van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide.  Daarbij wordt er in de Kaaskerkestraat een rotonde aangelegd en komt er een weg tussen dit rond punt en de spoorweg.  In deze fase komt er evenwel nog geen ondertunneling van deze spoorweg die aansluiting moet geven met de reeds gerealiseerde eerste fase.  Omdat de aannemer momenteel enkel voorbereidingswerken uitvoert naast de rijweg is er voorlopig geen verkeershinder.  Vanaf half september tot eind oktober, wanneer nieuwe nutsleidingen worden geplaatst, zullen wel gedurende enkele dagen tijdelijke verkeerslichten het verkeer beurtelings laten passeren.  De grote wegomlegging, waarrond enkele maanden terug heel wat te doen was, komt er vanaf november.   Deze zal wellicht van kracht blijven tot in het najaar van 2023.

De grote verkeershinder komt er dus vanaf november wanneer de rotonde en de weg tot de spoorweg worden aangelegd.  Vrachtverkeer van en naar de E40 moet dan gebruik maken van de Admiraal Ronarchstraat in het centrum om vervolgens via de Oostendestraat en de Diksmuidestraat de autosnelweg te bereiken.  Het overige verkeer dat vanuit Diksmuide richting Veurne rijdt kan in de Kaaskerkestraat voorbij de werfzone.  Het verkeer, komend van Veurne, zal evenwel tijdens deze periode geen gebruik kunnen maken van de Kaaskerkestraat.  Zij moeten een wegomleiding volgen via de Dodengangstraat en de IJzerdijk.  Deze laatste krijg hiervoor tijdelijk éénrichtingsverkeer tussen de Dodengang en Shopping Delva.  Tussen de Hoge Brug en Shopping Delva zal het verkeer wel in beide richtingen kunnen rijden.  De Dodengangstraat zal blijvend in beide richtingen kunnen gebruikt worden.
Fietsers zullen zich in de Kaaskerkestraat in beide richtingen kunnen verplaatsen voorbij de werfzone, zij het met de fiets aan de hand.  Vervolgens zal men nog een korte omleiding via het fietspad aan de Frontzate en de Oudedorpstraat moeten volgen om terug de Kaaskerkestraat te kunnen bereiken.

Voor Diksmuide is de tweede fase belangrijk omdat ze hiermee haar nieuwe ambachtelijke zone achter de IJzertoren kan ontsluiten. (DLD)

afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer