Op deze witte donderdag herdenkt de christelijke gemeenschap ondermeer het laatste avondmaal van Christus met zijn apostelen.  Maar ook dat hij aansluitend naar de Hof van Olijven trok waar hij troost zocht en bad voor wat komen zou.  En ook Vladslo heeft vanaf vandaag zijn eigen Hof van Olijven op de kloostersite waar ook het lokaal dienstencentrum De Klaproos en het Centrum voor Dagverzorging zijn en waar de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria wonen.  Deze zogenaamde troostplek is een plaats waar rouwen evident en toegelaten is.  Maar deze troostplek kan ook en misschien nog vooral een hoopvolle ontmoetingsplaats zijn waar rust, stilte en verbondenheid sterk aanwezig zijn.  Vanaf vandaag, witte donderdag, is deze troostplek voor iedereen toegankelijk.

Met deze troostplek, één van de maar liefst 310 troostplekken in Vlaanderen, bieden de initiatiefnemers Ferm Vladslo, het LDC Klaproos en de school ‘t Saam een gebaar van zorg en welzijn. Zorgen voor elkaar, er zijn voor elkaar, zich verbonden voelen en zich zacht gedragen voelen is immers meer dan nodig in deze moeilijke (corona)tijd.  Volgens verantwoordelijke Patricia Azou is het belangrijk dat dit kan op een tastbare plek.  En een dergelijke plaats is een troostplek zoals in de kloostertuin in Vladslo waarvan men hoopt dat er veel mensen de weg en de tijd zullen vinden om er even stil te worden en troost te vinden.  Of misschien ontmoet men er ook wel iemand anders om op de troostplek de verbondenheid met elkaar te vinden en te voelen.
Op de troostplek vindt men bij de zitbank een koffer met keien waarop men een mooie, persoonlijke boodschap kan noteren.  Vervolgens kan men deze steen achterlaten in het hart van de troostplek.  Verder vindt men bij het troostpaneel ‘Ferm’ met het prachtgedicht ook deugddoende bezinningsteksten.  Tenslotte zullen bloemen er het symbool zijn voor de veerkracht.
De troostplek is vanaf vandaag toegankelijk voor iedereen.  En kleurrijke wegwijzers zullen de troostplek aanduiden.
Geven we nog mee dat er op de troostplek geen kaarsen mogen branden. Maar op wandelafstand is er wel gelegenheid om een kaarsje te laten branden in de Sint Martinus-kerk van Vladslo. (DLD)