Er is eindelijk een ondertekend akkoord rond de trajectcontroles tussen alle partijen, waaronder de lokale en federale politiediensten en de wegbeheerder, het Agentschap voor Wegen en Verkeer.  Dat voorziet ondermeer wie de boetes van deze trajectcontroles zal mogen uitschrijven en innen.  Tegen eind november zouden alle betrokken partijen een getekende versie van dit protocol moeten ontvangen.  Het is dan enkel nog wachten tot de Diksmuidse trajectcontroles ook daadwerkelijk zijn ingekoppeld op de federale nationale databank.  Het zal dan ook wellicht nog enkel een kwestie van tijd zijn tot automobilisten die te snel rijden tussen het begin- en eindpunt van een afzonderlijk traject een boete in de bus krijgen.

Maar wanneer ze effectief in werking zullen treden, op deze vraag kan de korpschef van zone Polder nog geen antwoord geven.  Hij neemt wel aan dat men vanuit de federale politie iedereen tijdig op de hoogte zal stellen.
De plaatsing en het technisch klaar maken van de trajectcontroles werd al in de loop van 2018 uitgevoerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.  Er staan installaties voor de trajectcontroles klaar  in de Roeselarestraat, de Esenweg, de Oostendestraat, de Kaaskerkestraat en Pervijzestraat, de Wijnendalebaan en de Iepersteenweg. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog altijd enkele vaste camera’s zoals in de Woumenweg en de Kaaskerkestraat.  Politiezone Polder beschikt tenslotte ook nog over mobiele camera’s waarmee kan geflitst worden vanuit hun anonieme politiewagens. (DLD)