“De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen”, zo luidde één van de strengere maatregelen die werden opgelegd in het kader van de strijd tegen het Corona-virus.  Maar toch is er in Kaaskerke nog altijd een caféterras te vinden in de schaduw van de Dodengang.  Bij het intussen door het gerecht gesloten café De Dodengang staat immers het terras nog altijd onbeheerd buiten.  En wie dat wil kan er ook even gaan verpozen want de politielinten rond de gesloten herberg zijn er immers verdwenen.  Maar wie kan of mag dit terras verwijderen?  Tot op heden is de uitbater die het pand huurt nog niet voor zijn rechter moeten verschijnen.  En vermits hij nog niet veroordeeld is voor het onderdak bieden aan een illegaal drugslab in de kelder van zijn herberg, kan alvast de eigenaar niet ingrijpen.
Inmiddels is wel het wegpompen van het water uit de beek achter de herberg afgerond.  Deze beek was vervuild geraakt door illegaal geloosd water van het drugslab.  (DLD)