De vergunningsaanvraag voor de eerste fase van de nieuw te bouwen fusieschool van ’t Saam aan de Cardijnlaan is door de aanvrager ingetrokken.  Dat vernemen we uit goede bron.  Evenwel werd dit nieuws nog niet bevestigd door het Diksmuids stadsbestuur.  Normaal had het Diksmuids schepencollege zich volgende week moeten buigen over enerzijds de aanvraag maar anderzijds ook over de bezwaren van de buurtbewoners.  Deze hadden bezwaren tegen de inplanting, deels op een industriezone en deels in een groene parkzone.  Daarnaast hadden ze ook vragen rond de mobiliteit in de omgeving van de Woumenweg die onder druk zou komen.  Diksmuide moet zich door deze intrekking dan ook (nog) niet uitspreken over deze nieuwe school.

Het is nog niet duidelijk of het schoolbestuur nu zal opteren voor een aangepaste vergunning, rekening houdend met deze bezwaren, dan wel zal vertrekken van een nieuw wit blad op mogelijks een nieuwe locatie. In deze fusieschool zouden alle leerlingen en leerkrachten van zowel het vroegere VTI als het Sint-Aloysiuscollege onderdak moeten krijgen.  Met deze intrekking worden automatisch ook de plannen voor de huidige site van het college in het centrum “on hold” gezet.

Inmiddels heeft schepen van vergunningen Marc Deprez na publicatie bevestigd dat de bouwheer zijn vergunningsaanvraag heeft ingetrokken.  Nog volgens de schepen wil men bij een hernieuwde vergunningsaanvraag enkel het mobiliteitsaspect beter motiveren. (DLD)