Ook voor muziekclub 4AD was het de voorbije weken bang afwachten.  Zou ze nog haar Vlaamse subsidies kunnen behouden die levensnoodzakelijk zijn voor de Diksmuidse muziekclub.  Men had aan de Kleine Dijk weliswaar een zeer positief advies gekregen van de cultuurcommissie die haar werking had doorgelicht, maar toch was het nog steeds bang afwachten op het finaal verdict.  Maar uiteindelijk kwam er deze week witte rook : de Diksmuidse muziekclub krijgt voor de periode 2023 tot en met 2027 een jaarlijkse subsidie van 508.000 euro.  Voorheen was dit 423.000 euro.  Minister Jambon, die reeds in 2020 te gast was in 4AD (foto archief) was toen reeds vol lof over de werking en met de bevestiging door zijn commissie heeft dit zich vertaald in een hogere subsidie.  De raad van bestuur van muziekclub 4AD zal zich in het licht daarvan buigen over de werking voor de komende jaren.

Voor 4AD-bezieler Patrick Smagghe, zijn team en de vele vrijwilligers was het toch wel een hele opluchting toen ze het goede nieuws binnen kregen.  Ook aan de Kleine Dijk beseffen ze dat men momenteel niet leeft in tijden waarin ministers makkelijk veel extra middelen kunnen vinden of vrij maken.  Komt er dus met deze beslissing een verhoging van de jaarlijkse subsidie met zowat 20 procent, toch moet dit ook enigszins gerelativeerd worden.  Men moet immers ook rekening houden met ondermeer inflatie, hogere loonkosten en hoge brandstofprijzen en daar werd sinds de vorige toekenning, intussen al 6 jaar terug, tussentijds geen rekening mee gehouden, de toegekende subsidie is een vast bedrag.  En wetende dat ook de komende jaren zich ook al niet prijsstabiel aankondigen, zal men zich bij 4AD geen gekke dingen kunnen veroorloven met de subsidiestijging.  Patrick Smagghe kan dan ook nog niet concreet laten weten welke impact de verhoogde subsidie zal hebben op de werking.  Het laatste woord daarvoor is aan de raad van bestuur die hiervoor zondag samenkomt.  Aansluitend zal daarover gecommuniceerd worden.

En intussen starten vanavond in het natuurdomein De Blankaart in Woumen een reeks gratis concerten onder de noemer van de Blankaartsessies.  Het is een zittend concert maar men vraagt dat iedereen zelf zijn picknick, drank en stoeltje meebrengt.  Deze concerten gaan telkens door op vrijdagavond tijdens de maand juli met het laatste op de 29ste.  De poorten gaan open om 16.30 uur en het concert start om 17 uur.  Deze concerten worden georganiseerd in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.  Meer info over het programma van deze Blankaartsessies op www.4ad.be. (DLD)