Diksmuide heeft heel wat moeite om de vacatures voor een job bij haar diensten ingevuld te krijgen.  Daarvoor heeft ze nu een nieuwe maar wel heel opvallende actie opgezet : zowat 30 borden (foto) werden langs verschillende gemeente- en gewestwegen geplaatst om kandidaten warm te maken voor een job bij de stads- en OCMW-diensten.  Maar de actie is om een ook nog andere reden heel opvallend.

Diksmuide voerde immers destijds een aanpassing van haar reclametaks in om net dergelijke, weliswaar veelal commerciële borden uit het straatbeeld te krijgen, men wou daarmee de wildgroei aan dergelijke borden laten verdwijnen.  Maar van deze zienswijze lijkt het nieuw stadsbestuur nu dus af te stappen.  Daarenboven kunnen deze borden niet alleen leiden tot wildgroei maar ook tot zwerfvuil. Nochtans een actiepunt van Diksmuide. Immers, enkele weken terug bleek dat een gelijkaardig maar vergeten bord, tijdens de voorbije zomer gebruikt om de zomeractiviteiten te promoten, in de maand november nog steeds te zien was in de berm van de Iepersteenweg.  Een schoolvoorbeeld van zwerfvuil.  Waarmee de honderden voorbij rijdende automobilisten meteen ook gewezen werden op deze toch wel minder fraaie kant van Diksmuide. (DLD)