Er is momenteel nogal wat onduidelijkheid rond een witte stopstreep die in de Esenweg op het wegdek werd geplaatst, voor de spooroverweg ter hoogte van een knipperlicht. (foto)  Wanneer moet men halt houden voor deze volle witte stopstreep?  Alleen als de slagbomen aan de overweg dicht gaan, wanneer men de spooroverweg niet kan overrijden door een wachtende rij auto’s aan de overzijde van de overweg of enkel wanneer het knipperlicht wijzigt in een rood licht?  Er doen heel wat versies de ronde.  eDiksmuide ging het juiste antwoord vragen aan politiecommissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

Volgens commissaris Merlevede is de stopstreep in de Esenweg op de eerste plaats indicatief.  Ze is allereerst bedoeld voor bestuurders die de spoorweg niet kunnen dwarsen door een wachtende rij auto’s voor de even verder gelegen verkeerslichten aan het kruispunt Stragier.  En als de slagbomen van de spooroverweg dicht gaan, dan is dit eveneens een duidelijke aflijning om halt te houden op een veilige afstand van de overweg.  Maar ook dat is indicatief en niet verplichtend.
Maar men moet wel verplicht halt houden aan deze stopstreep wanneer het oranje knipperlicht overgaat in een rood licht.  Dat gebeurt enkel door een manuele bediening door mensen van vervoersmaatschappij De Lijn.  Eens dit licht op rood staat, dan moeten de weggebruikers verplicht halt houden aan deze stopstreep.
Volledigheidshalve geeft commissaris Merlevede nog mee dat de wegcode allereerst stelt dat een rood licht van driekleurige verkeerslichten betekent dat het verboden is de stopstreep, en indien geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden.  Verder duidt een stopstreep, gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, de plaats aan waar bestuurders moeten stoppen voor het rode stopbord B5 met witte letters STOP of voor een verkeerslicht.  Zonder een stopbord of verkeerslicht of defect verkeerslicht heeft deze stopstreep geen betekenis, aldus nog commissaris Merlevede die citeert uit de wegcode. (DLD)