Tijdens het voorbije weekend werden in het centrum van Diksmuide verschillende “STOP”-verkeersborden beklad door, wellicht, dierenactivisten die er de aansluitende boodschap “eating animals” bij plakten.  Politiezone Polder opende een onderzoek, deze vorm van protest is immers strafbaar.  Tot dusver is het niet duidelijk of deze actie met de “Stop eating animals”-slogan zich vooralsnog tot enkele verkeersborden in het centrum van Diksmuide beperkt, dan wel deze over een ruimere regio werd gevoerd.

Volgens Wim Merlevede, commissaris van politiezone Polder, zou het dus wellicht om een eerste geval van een dergelijke actie in West-Vlaanderen gaan.  Enkele jaren terug doken wel in Limburg reeds deze proteststickers op ‘STOP”-borden op.  Diksmuidelingen eten wel zowat de helft meer vlees dan iemand uit het binnenland, zo liet chef Wim Vandeputte van de Beerstse Salons Notredame nog optekenen in het aprilnummer van het stedelijke informatieblad Diksmuide Info.  Maar of deze vaststelling verband houdt met deze actie, die zorgt dat Diksmuide deze West-Vlaamse primeur krijgt, is uiteraard op vandaag nog de vraag.
In Diksmuide werden de eerste borden beplakt in de omgeving van het station.  Ondermeer borden aan de Esenweg (foto), de Bortierlaan en de Stationsstraat kregen een bijkomende boodschap.  Moeten de daders ervan wellicht in kringen van dierenactivisten gezocht worden, wie er in Diksmuide achter zit is nog niet bekend.  Wel werd een politioneel onderzoek opgestart, het  kleven van stickers op verkeersborden wordt immers gelijk gesteld met vandalisme aan het openbaar patrimonium.  Daarnaast kunnen onduidelijke verkeersborden ook het verkeer in gevaar brengen.
Het is nog niet duidelijk wat de kostprijs is om deze borden opnieuw te reinigen.  (DLD)