Vandaag vindt er een eerste grote test plaats in het vaccinatiecentrum in het voormalig zwembad De Kupe.  Hiervoor zijn een groep figuranten opgetrommeld.  En hieraan wordt ook een rondleiding gekoppeld voor de vrijwilligers die zullen helpen in het vaccinatiecentrum.  Maar de grote test volgt zondag.  Dan worden immers de eerste 200 echte vaccins toegediend over de vier vaccinatielijnen  aan essentiële beroepsgroepen en de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.  Intussen wordt zondag om middernacht ook Diksmuides extra verbod op de indoor buitenschoolse activiteiten voor min-18-jarigen opgeheven.  Door de dalende besmettingscijfers in Diksmuide is dat een week vroeger dan voorzien.

Volgens de Sciensanocijfers waren er tijdens de voorbije 14 dagen nog 76 besmettingen waarvan er volgens de Zorgatlas nog slechts 26 waren tijdens de voorbije week.  Bijgevolg kunnen na de krokusvakantie alle buitenschoolse activiteiten terug doorgaan, zowel binnen als buiten.  Hiermee gelden in Diksmuide opnieuw dezelfde maatregelen als de federale.  Meteen kan met de heropstart van de scholen dan ook het verenigingsleven opnieuw in gang schieten.  Ook academie Kadens kan haar lessen terug opstarten, weliswaar nog steeds volgens het corona-draaiboek.

En in WZC Zilvervogel is sinds 12 februari het bezoek opnieuw toegelaten, zij het onder voorwaarden.  WZC Yserheem volgt op 24 februari.  Deze data volgen 7 dagen na de toediening van het tweede coronavaccin.

Voor de vaccinaties in De Kupe zullen eerst de 65-plussers, de medische risicogroepen tussen 45 en 65 jaar en de essentiële beroepsgroepen uitgenodigd worden per brief.  Daarin zal het tijdstip waarop men verwacht wordt, meegedeeld worden.  Wel zal er mogelijkheid zijn om een andere tijdstip te nemen.
En voor wie niet goed te been is, zij zullen zich kunnen laten begeleiden door een mantelzorger.  Deze mag niet alleen de persoon die hij begeleidt naar het centrum brengen, hij mag ook het hele parcours begeleiden.  Ook zijn er, indien nodig, ter plaatse rolstoelen aanwezig.
Wie tenslotte moeilijk tot bij het vaccinatiecentrum raakt en hiervoor ook het openbaar vervoer geen optie is, deze kan voor vier euro de hulp inroepen van de minder mobielencentrale. Deze vrijwilligers zorgen ook in het vaccinatiecentrum voor begeleiding indien men dat verkiest. Bij het bevestigen van de vaccinatieafspraak, kan navraag worden gedaan of men hiervoor in aanmerking komt. (DLD)