Thema van de Open Monumentendag, die dit jaar plaats vindt op zondag 12 september is “Inclusief Erfgoed”.  Daarmee wil men erfgoed toegankelijk maken voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking.  Samen met De Lovie, de sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking ondersteunt, en in Diksmuide zijn stek heeft in het begijnhof en de Noortpoorte aan de Oostendestraat, biedt Diksmuide tijdens Open Monumentendag Stadslink+ aan.  Dit wordt een inclusieve bingowandeltocht die deelnemers langs verschillende erfgoedsites leidt en op een toegankelijke en eenvoudige manier laat kennismaken met het erfgoed in Diksmuide. Deze wandeling zal nadien permanent aangeboden worden in Diksmuide.

De Lovie is een sociale organisatie die gaat voor een wereld waarin iedereen evenwaardig is, een zinvolle plek heeft en zich verbonden voelt met de ander.  En daarin past ook de inclusieve bingowandelroute Stadslink+ voor personen met een verstandelijke beperking.  Daarin laat men verschillende erfgoedelementen in Diksmuide aan bod komen.  En daar hoort uiteraard ook het Begijnhof bij, de Diksmuidse thuisbasis van de Lovie.  Met Stadslink+ kunnen dan ook mensen met een verstandelijke beperking, op een voor hen begrijpbare manier, kennis maken met erfgoed. Maar het zou ook perfect kunnen aangeboden worden voor gezinnen met kinderen die hiermee ook op een toegankelijke en simpele manier kennis kunnen maken met het erfgoed in Diksmuide.  Daarbij wordt een zeer eenvoudige taal gebruikt in combinatie met beeldtaal en eenvoudige filmpjes die men via een QR-code kan opvragen.  Maar Stadslink+ is ook een wandeling die niet alleen op Open Monumentendag maar ook later kan gedaan worden. De Stadslink+ -brochures zullen immers het hele jaar door gratis beschikbaar zijn op de toeristische dienst  op de Grote Markt en in Het Huis van Juf Sybille, de winkel op de site van Het Begijnhof.

De Lovie  is actief in heel de Westhoek. De ondersteuning van mensen met een beperking gebeurt zowel aan huis als in hun verschillende locaties. Maar een aantal locaties van De Lovie zijn dus ook historisch waardevol.  Naast het kasteeldomein met beschermde parkelementen in Poperinge en ’t Susterhuus in Wervik is er dus ook Het Begijnhof in Diksmuide. Momenteel restaureert men, nadat de stadsvleugel al in het nieuw werd gestoken ook de poldervleugel die ook wordt uitgebreid (foto).  Zo wil men met respect voor het cultureel erfgoed deze gebouwen restaureren en ze een zinvolle herbestemming geven.  Ook daarmee wil de Lovie tonen dat het ondersteunen van personen met een handicap en zorg voor erfgoed hand in hand kunnen gaan. (DLD)