De vervuiling van het Sparkevaardeken op de industriezone Heernisse, die hierdoor sinds het weekend wit kleurt, zou volgens de Vlaamse Milieumaatschappij toe te schrijven zijn aan een lozing van huishoudelijk afvalwater.  Momenteeel is de beek tot aan de paaiplaats nog steeds vervuild wat niet alleen zorgt voor een licht grijze tot witte kleur van het water maar ook voor een waarneembare rioolgeur. Intussen heeft men wel al vastgesteld dat er problemen zijn in het stelsel stroomopwaarts en dat er stroomafwaarts een te lage zuurstofconcentratie is.  Hierdoor is ondermeer de situatie in de paaiplaats kritiek.  Een beluchter in het midden van deze paaiplaats doet wel zijn werk zodat er vooralsnog geen dode of vissen in nood te bespeuren zijn.  Maar nu het paaiseizoen is gestart blijft beluchten op de paaiplaats wel nodig tot de waterkwaliteit in de beek terug in orde is.


Maar de oorzaak van de vervuiling moet volgens schepen Marc Deprez wel zo snel mogelijk opgespoord worden.  Of de oorzaak moet gezocht worden bij een slecht werkend overstort is nog niet zeker.  Intussen is Aquafin samen met rioolbeheerder Fluvius wel op zoek naar de fout in het rioleringsstelsel die de oorzaak zou kunnen zijn van de vervuiling.  (foto Rijkswachtstraat) (DLD)