Er is nog steeds onrust bij het personeel van woonzorgcentrum Yserheem  Dat heeft recent geleid tot enkele incidenten op ondermeer sociale media.  Uiteindelijk heeft dit ook gezorgd voor het ontslag van een personeelslid.  Volgens Jan Van Acker, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst onder wiens politieke bevoegdheid het WZC Yserheem valt, zijn na de incidenten op sociale media wel enkele personeelsleden tot de orde geroepen.  Met het college van burgemeester en schepenen was er ook een onderhoud met het voltallig personeel van Yserheem.  Daarbij heeft burgemeester Lies Laridon opgeroepen tot sereniteit en respect.  Maar wegens de nieuwe feiten en na een onderhoud met een aantal personeelsleden zijn in samenspraak met de juridische dienst wel sancties genomen tegen enkele personeelsleden.

Met de door het bestuur ondernomen maatregelen, is de sociale onrust dus nog niet verdwenen.  Maar vooraleer er nog verdere stappen worden genomen, wil men nu eerst wachten op de resultaten van de audit die momenteel wordt gevoerd.  Die resultaten worden in de loop van volgende week verwacht.  In eerste instantie zullen deze geduid en besproken worden. Op vandaag is het dus nog wachten op concrete stappen.  Wel is voor voorzitter Jan Van Acker het uiteindelijk doel opnieuw een serene en respectvolle sfeer te creëren waarbij het welzijn van de bewoners van Yserheem voorop staat.

Intussen bleek maandagavond op de OCMW-raad ook dat de eerder aangekondigde verhoging van de dagprijs in WZC Yserheem met 4,65 euro wordt gewijzigd.  Op 1 januari wordt de dagprijs op 50,2 euro gebracht wat een stijging met “slechts” 1,25 euro is.  Volgens raadslid Kurt Vanlerberghe, die zich met SP.a-open al had verzet tegen de stijging met 4,65 euro, kreeg hij het gelijk aan zijn kant : dergelijke verhoging met 9,5 % bleek volgens de regelgeving niet mogelijk.  Maar ook het huidig voorstel met 1,25 euro is te veel, zo stelde het raadslid maandagavond.  Op basis van de gedane investeringen is er volgens Kurt Vanlerberghe slechts een stijging mogelijk met 31 eurocent.  Toch werd, al dan niet voorlopig, een stijging van de dagprijs met 1,25 euro goedgekeurd.
Zorgde de aanpassing van de dagprijs, naast het personeelstekort, ook al voor onrust bij de bewoners van Yserheem, volgens voorzitter Jan Van Acker is het de bedoeling de bewoners voortaan meer te betrekken bij de dagelijkse werking van Yserheem.  Deze versterking van de werking zou zich ondermeer kunnen vertalen in het betrekken van de bewoners bij de opmaak van het weekmenu. (DLD)