Politiezone Polder voert momenteel bijna geen snelheidscontroles meer uit op de wegen waar reeds de, weliswaar nog ongebruikte camera’s voor de trajectcontroles staan. Maar daar zijn intussen wel ook de vaste flitspalen verdwenen.   Volgens zonechef Johan Geeraert heeft men echter bij politiezone Polder slechts een beperkte capaciteit voor bijkomende mobiele controles om deze leemte op te vullen.  Daarenboven gebruikt men de mobiele camera liever op plaatsen waar er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt.  Maar zijn er hierdoor bijna geen controles meer op de invalswegen, helemaal verdwenen is de pakkans dan toch ook weer niet. Overigens werken deze trajectcontroles op vandaag reeds, alleen worden er op basis van deze resultaten nog steeds geen processen-verbaal opgemaakt.  Er zijn echter recent afspraken gemaakt met het Agentschap Wegen en Verkeer zodat de snelheidsduivels op de wegen met deze trajectcontroles nog dit jaar “full-time” zullen kunnen geverbaliseerd worden.  Politieraadslid Kurt Vanlerberghe betreurde op de voorbije politieraad intussen wel dat deze tijdelijke situatie zorgt voor een quasi vrijbrief voor snelheidsduivels die rekenen op een straffeloosheid. En intussen blijkt het te snel rijden in de zone 30 in Diksmuide ook al onbestraft te blijven.

Ook in de zone 30 wordt er immers nagenoeg niet geflitst, zo bleek ook al op de voorbije politieraad.  Daar zijn de problemen van een heel andere aard.  Zo is er niet altijd een opstellingsplaats voor de anonieme wagen met de mobiele camera, er zijn ook problemen met de mobiele beelden die niet conform de wettelijke bepalingen zijn.
En dan blijkt de zone 30 ook niet altijd wettelijk waterdicht te zijn door ontbrekende verkeersborden.  En tenslotte is het parket ook nog eens een koele minnaar wegens de grote werklast die deze overtredingen met zich meebrengen.
Voor zonechef Geeraert is het overigens niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiemensen dat de snelheid in de zone 30 gerespecteerd wordt, het is voor hem ook deze van de wegbeheerder, voornamelijk de respectievelijke gemeente maar ook het gewest, die zorgt voor de inrichting van de wegen waar de zone 30 van kracht is.  Die inrichting van de weg kan immers veel beter dan enkele verkeersborden een snelheidsbeperking opleggen (DLD)