Tijdens de gemeenteraad van april bleek al dat het klissen van sluikstorters geen sinecure is.  Diksmuide heeft hiervoor wel een camera aangekocht maar deze had tot dusver enkel een ontradend effect, door technische problemen kon ze immers nog geen sluikstorters registreren.  Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) beloofde toen wel dat de cameraproblemen zouden opgelost worden.  Maar intussen verschenen volgens N-VA-raadslid Koen Coupillie op sociale media opnieuw beelden van sluikstorten.  Dit zorgt voor veel wrevel bij de bevolking.  Daarom wil hij niet alleen dat de sluikstorters effectief tegen de lamp lopen, daarnaast wil hij hen ook zo hard mogelijk straffen.  En hij stelde op de gemeenteraad van mei hiervoor enkele hardere maatregelen voor.

Diksmuide heeft voor N-VA-fractieleider Koen Coupillie nood aan een streng sanctionerend beleid tegen sluikstorten.  Allereerst moeten voor hem de GAS-boetes naar omhoog.  Op vandaag bedragen deze maximum 350 euro.  Het Esens raadslid wil dan ook een motie sturen naar de federale minister van binnenlandse zaken om de GAS-limiet op te trekken naar 500 euro.
Maar daarnaast wil hij ook dat de sluikstorters niet alleen de boete betalen, ze moeten voor hem ook opdraaien voor de kost van het verwijderen van het afval.  En tenslotte wil hij dat men niet alleen GAS-boetes oplegt, maar ook een gemeenschapsdienst kan opleggen.  “Misschien heeft het meer effect als men iemand 30 uur laat meewerken met de groendienst om het zwerfvuil op te ruimen dan om een GAS-boete te geven”, zo vond Koen Coupillie op de gemeenteaad.  Met deze aanpassingen kan voor hem Diksmuide de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten écht aangaan.
Milieuschepen Marc Deprez liet nog optekenen dat Diksmuide tussen 1995 en 2013 al heeft gewerkt met werkstraffen.  Maar door een incident werd deze mogelijkheid opgeschort.  Diksmuide heeft dit jaar echter al stappen ondernomen om deze werkstraffen opnieuw te activeren. (DLD)