Ter gelegenheid van evenementen en plechtigheden die doorgaan in Diksmuide, draagt de Diksmuidse burgemeester haar tricolore sjerp, al kan zij ook opteren voor de zwart-gele sjerp die de schepenen dan ook dragen.  (foto archief opening Wilgendijk-Stoevestraat).  Maar nu vraagt Els Leenknecht (Idee Diksmuide) als voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad om ook een sjerp te mogen dragen.  Omdat dit niet is voorzien is door een Vlaams decreet moet Diksmuide daar zelf over beslissen.  Op de gemeenteraaad, die komende maandag 27 september om 20 uur doorgaat in OC Walnes in Woumen, wordt voorgesteld dat voorzitter Leenknecht voortaan, naar de Diksmuidse kleuren, een blauw-gele sjerp met zilveren franjes mag dragen als onderscheidingsteken.  Daarop komt ook nog het Diksmuids wapenschild.
Daarnaast stelt het stadsbestuur de gemeenteraad ook voor om een Esenaar tot ereburger van Diksmuide te benoemen.

Deze Esenaar is Willy Maeckelbergh die al heel wat heeft verwezenlijkt, niet alleen als stichter en bezieler van de Fiscale Hogeschool, maar ook als bouwcoördinator van de EHSAL, de Economische School Aloysius en als regeringscommissaris voor de Nationale Maatschappij van de Huisvesting Brusselse Haard.   Voor de toekenning van het ereburgerschap voorziet men een plechtigheid in het voorjaar van 2022.  Eerder had de gemeenteraad ook al Woumenaar Guy Smagghe voorgedragen als ereburger van Diksmuide.  Hij had de “China National Friendship Award”, de hoogste onderscheiding voor buitenlanders in China ontvangen.  Dat ereburgerschap zou hem met een plechtigheid op 28 maart 2020 gegeven worden.  Maar door het uitbreken van de coronapandemie is dit nog steeds niet kunnen doorgaan.  Met dit ereburgerschap wil men nieuwe ambassadeurs voor Diksmuide krijgen.

Andere punten op de gemeenteraadsagenda zijn ondermeer de budgetten van verschillende kerkfabrieken,  de aanleg van een skatepark op het sportpark De Pluimen en een nieuwe gemeenteweg voor wandelaars en fietsers tussen de Tuinwijk en de Esenweg die een kerkwegel moet vervangen.
Tenslotte wenst raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) nog volgende punten te bespreken : autoloze zondag, politietoezicht op het kruispunt van de Tuinwijk met de Esenweg, de problematiek van varkensbedrijven, de promotie van activiteiten van verenigingen, de organisatie van evenementen die Diksmuide op de kaart zetten en de inrichting van een beveiligde fietsenparking.

Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)