Op de voorbije gemeenteraad vroeg N-VA-raadslid Koen Coupillie dat Diksmuide een sensibiliseringscampagne zou opzetten tegen het achteloos weggooien van sigarettenpeuken.  Volgens het Diksmuids raadslid zijn de peuken enorm belastend voor mens en milieu, en dit tot 15 jaar na het weggooien.  Diksmuide moet duidelijk maken dat het weggooien van peuken op straten, in goten of in bermen niet langer kan.  Die boodschap kan voor Koen Coupillie duidelijk gemaakt worden met boodschappen bij riooldeksels, met peukenzuilen of met peukenzakjes (foto) waarop ook Diksmuides slagzin “Diksmuide geeft je ademruimte’ kan geplaatst worden. Deze slogan kan overigens hiervoor niet beter zijn.
Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) kon zich alvast vinden in het voorstel van het N-VA-raadslid en stelt een actie in het vooruitzicht.  Vlaams Belang-raadslid Johan Desender vulde aan met het voorstel om asbakken te integreren in de openbare vuilnisbakken.  En schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide), verantwoordelijk voor volksgezondheid, ging nog een stap verder en droomde al luidop van een Diksmuide dat een rookvrije stad zou moeten worden.  (DLD)