Bij de voorstelling van de aanpassing van Diksmuides meerjarenplan liet Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) optekenen dat tijdens deze bestuursperiode, niettegenstaande men zowat 60 miljoen euro aan investeringen voorziet, Diksmuides schulden niet zullen stijgen.   Maar volgens de Diksmuidse oppositieraadsleden Kurt Vanlerberghe (Vooruit) en Inge Claeys (N-VA) is dit niet het hele verhaal.  Niet alleen zijn Diksmuides schulden een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde, door zijn huidige schulden niet af te bouwen dreigt de volgende generatie hiervan ook de dupe te worden.  Door de stijgende inflatie dreigt immers ook de rentelast te stijgen.  Laat volgens schepen Gaby Verstraete (CD&V) Diksmuides begroting wel toe deze schuld correct af te betalen, raadslid Inge Claeys vroeg zich tijdens de jongste gemeenteraad wel luidop af : niet alleen wanneer maar ook wie zal dit betalen?

Diksmuides schuld vertaalt zich in een bedrag van 2.189 euro aan schulden die iedere Diksmuideling moet dragen voor zijn of haar stad. In het Vlaams Gewest is de gemeenteschuld per inwoner echter “maar” gemiddeld 1.476 euro.  Daarenboven heeft Diksmuide een oudere bevolking en een gemiddeld inkomen dat maandelijks 2.000 euro minder is dan die gemiddelde Vlaming.  Diksmuide schuift de factuur voor zijn investeringen met dit beleid duidelijk door naar de volgende generaties, zo was te horen bij raadslid Claeys.
Volgens financiënschepen Gaby Verstraete die vanaf 2022 wordt opgevolgd door zijn partijgenote Greet Dever,  is Diksmuides hoge schuld een gevolg van zijn uitgestrektheid met vele gemeentewegen die moeten onderhouden worden.  Maar volgens voormalig financiënschepen Kurt Vanlerberghe kon Diksmuide, mede door de verhoogde bijdragen die men krijgt van het Vlaams Gewest, haar schuld wel naar beneden halen, indien ze dit had gewild.  Dat men desondanks toch de hoge schuld aanhoudt, niettegenstaande de, door de huidige inflatie, dreigende verhoging van de intresten hierop, getuigt voor hem niet dat het huidig Diksmuids stadsbestuur handelt als een goed huisvader. (DLD)