Twee inwoners van de Woumenweg, die stellen te spreken namens hun mede-bewoners die wonen tussen de aansluiting met de Eikhofstraat en het toekomstig knooppunt met de ringweg (afbeelding), hebben vorige week vrijdag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de schorsing gevraagd van de plannen voor de aanleg van de Diksmuidse kwartring.  Volgens de bezwaarindieners werd jarenlang een rondpunt voorzien voor de aansluiting met de Woumenweg maar werd door de bouwheer, het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), recent geopteerd voor verkeerslichten.  De bewoners vrezen met deze wijziging geconfronteerd te worden met meer startende auto’s die zorgen voor meer fijn stof wat op zijn beurt kan zorgen voor gezondheidsproblemen voor de bewoners van dit deel van de Woumenweg.  Het is niet duidelijk of hiermee de eerste spadesteek, die voorzien was vandaag 18 mei, in het gedrang komt.  Volgens Diksmuids schepen van vergunningen Marc Deprez, is er alvast vandaag al een overleg voorzien met bouwheer AWV.

Woumenweg-bewoners Kurt Vanneste en Jan Van Hecke van het Poperings bedrijf Boone, stellen dat ze reeds eerder hun bezwaren hebben ingediend.  Maar tot dusver werd hieraan geen enkel gevolg gegeven.  Ze stellen dat ze zich, net als de andere bewoners, konden vinden in het initieel voorstel van een rond punt omdat dit zorgde voor een minimaal stilstaand stoppend of startend verkeer.  Hierdoor was er een kleinere uitstoot aan fijn stof.  Voor de betrokken bewoners van de Woumenweg is dit uiterst belangrijk voor hun levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid.  Maar verkeerslichten doen, ondanks de huidige sensoren die de verkeersstromen beter moeten begeleiden, auto’s integendeel wel meer stoppen en starten wat zorgt voor een extra uitstoot aan fijn stof. Verder werden door de bezwaarindieners ook alternatieven voorgesteld die volgens hen, noch door het stadsbestuur, noch door bouwheer AWV werden bekeken.
Opmerkelijk is nog dat de bezwaarindieners ook stellen dat het hierdoor bijna onmogelijk wordt voor de bewoners om richting Diksmuide of richting Ieper af te slaan.  Evenwel lijkt dit enkel een argument te zijn voor bewoners van de Eikhofstraat en niet voor bewoners van de Woumenweg die ze zelf zijn. Nochtans zouden volgens hun persmededeling enkel de bewoners van de Woumenweg en niet van de Eikhofstraat betrokken zijn bij dit bezwaarschrift.
Nog volgens de bezwaarindieners Vanneste en Van Hecke werden tot dusver alle juridische mogelijkheden benut maar restte er nog enkel de mogelijkheid om de toegekende omgevingsvergunning voor de omleidingsweg te betwisten.  Wat uiteindelijk gebeurde op de laatste werkdag voor de op vandaag voorziene eerste spadesteek.

Opmerkelijk, niettegenstaande de bezwaarindienders stellen te spreken namens de inwoners van de Woumenweg, wonende tussen de aansluiting aan de Eikhofstraat tot aan het toekomstig knooppunt van de ringweg en de Woumenweg, stelt voormalig schepen en huidig SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe die er zelf ook woont, dat dit alvast niet gebeurt in zijn naam.  Kurt Vanlerberghe stelt al een kleine 20 jaar te ijveren voor de ring en dat blijft voor hem evident zo.  Wel zijn de bezwaren van de indieners al gekend sinds 2018 maar door AWV werd hierop niet geanticipeerd.  Hij roept dan ook het Diksmuids schepencollege op hierin een bemiddelende rol te spelen tussen de  bezwaarindieners en AWV van het Vlaams Gewest zodat dit voor Diksmuide uiterst belangrijk dossier niet in de startblokken blijft steken.

In een eerste reactie stelt Diksmuids schepen Marc Deprez dat de betwisting over de aansluiting met de Woumenweg enkel betrekking heeft op de derde fase van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg terwijl vandaag het startschot wordt gegeven voor de eerste fase tussen de spoorweg en de IJzer.  Het is dan ook niet duidelijk of met dit bezwaar ook de eerste spadesteek van de eerste fase in het gedrang komt.  Een overleg met AWV moet vandaag hierover duidelijkheid geven.  Daarnaast laat de schepen nog opmerken dat een eerste bezwaar van de indieners als ongegrond werd beschouwd.  Tenslotte is het ook voor schepen Deprez niet duidelijk namens welke bewoners van de Woumenweg de bezwaarindieners spreken. (DLD)